Det är vårt ansvar att förse dig med varor som möter dina konsumenträttigheter. Om du har oro att vi inte har mött våra legala skyldigheter var god kontakta oss på 0406-286 229 eller genom email på [email protected].

Rätt att avbeställa:

Du har rätten att avbeställa en order (kontraktet) inom 14 dagar utan att uppge någon anledning.

Avbeställningsperioden kommer att gå ut efter 14 dagar från den dag du erhåller, eller en annan tredjepart än transportföretaget och angedd av dig erhåller, fysisk innehav av varorna.

För att använda rätten till avbeställning måste du informera oss om ditt beslut att upphäva detta kontrakt genom ett tydligt ställningstagande (t.ex. ett brev skickat med post, fax eller e-post). Våra kontaktuppgifter är:

PCSpecialist B.V.
Trompenburgstraat 4
6412 ZH
Heerlen
Nederländerna

Tel: 0406-286 229
E-post: [email protected]


Om du är inloggad på vår kundkontosida så kan du använda vårt returformulär men det är inte obligatoriskt. Om du använder detta alternativ så kommer vi utan dröjsmål via e-post skicka en bekräftelse på att vi mottagit sådan avbeställning.

För att möta fristen för avbeställning så räcker det med att du kommunicerar ditt utövande av rätten att avbeställa före avbeställningsperioden har gått ut.

Följder av avbeställning:

Om du vill avbeställa en order (kontraktet), så kommer vi ersätta dig med alla betalning erhållna från dig, inklusive fraktkostnad (förutom de extra kostnader som uppstår om du väljer en leveranstyp annan än den minst dyra typen av standardleverans erbjuden av oss). Utbudet av tjänster (nämligen en tjänst för fast-track/byggprioritering - om beställd) kommer inte återbetalas om varorna har skickats eftersom detta servicekontrakt redan kommer ha fullgjorts inom avbeställningsperioden.

Vi kan komma att göra ett avdrag för förlust i värde av försedda varor, om förlusten är en följd av onödig hantering från din sida.

Vi kommer att göra återbetalningen utan oskälig fördröjning, och inte senare än 14 dagar efter den dag vi från dig fått tillbaka vi försett dig med, eller (om tidigare) 14 dagar efter den dag du tillhandahåller bevis att du har returnerat varorna, eller om inga varor försågs, 14 dagar efter den dag då vi får informationen om ditt beslut att upphäva detta kontrakt.

Vi kommer göra återbetalningen med samma betalningsmedel som du använde för den ursprungliga transaktionen, om du inte uttryckligen har gått med på annat; oavsett så kommer du inte att ådra dig några avgifter som en följd av återbetalningen. Vi kan komma att hålla inne återbetalningen tills dess att du har tillhandahållit bevis att du har skickat tillbaka varorna, vilken som än sker tidigast.

Om vi levererade varor till Sverige så kan vi avhämta varorna men du bär den direkta kostnaden för att returnera varorna. Kostnaden för upphämtning av de flesta delar av Sverige är 711 kr.

Om du har ett problem

Många problem kan lösas informellt. Kontakta i första hand vårt supportteam via e-post på [email protected] eller ring 0406-286 229.

Om du vet vem du tidigare har talat med, så kan du be om att få tala med denne igen.

Du kan också be om att få tala med en chef, de kommer alltid att sträva efter att rätta till ett problem eller andra frågor.

Gör en formell klagan

Om du fortfarande inte är nöjd kan du göra en formell klagan. Du behöver skicka en klagan i en hållbar form, som ett brev med PostNord. Våra kontaktuppgifter är:

PCSpecialist B.V.
Trompenburgstraat 4
6412 ZH
Heerlen
Limburg
Nederländerna

Tel: 0406-286 229
E-post: [email protected]


Om du vill göra en klagan via e-post, var vänlig och indikera detta genom att skriva FORMELL KLAGAN i ämnesraden så att ditt mejl kan prioriteras rätt.

När vi får din klagan kommer vi att bekräfta detta via e-post till det konto som är registrerat på vår sida och ett ärende kommer tilldelas chefen för klagomål.

Vi kommer undersöka saken och försöka svara inom 7 arbetsdagar, detta kan dock under vissa omständigheter vara en uppdatering och inte ett slutgiltigt svar.

Vårt slutgiltiga svar kommer att innehålla en sammanfattning av problemet, vårt juridiska ansvar och kommer att ange vilka åtgärder som har erbjudits/tagits och om lämpligt vår plan för att ställa saken till rätta.

För att avbeställa

Om du vill avbeställa en order (kontraktet) är den snabbaste vägen att logga in på din kundkonto-sida och fylla i vårt returformulär men det är inte obligatoriskt. Alternativt, se nedan för avbeställningsformuläret för modeller som du kan använda för att avbeställa kontraktet:


Jag/Vi [*] meddelar härmed att Jag/Vi annullerar mitt/vårt köpekontrakt av följande varor [*] / leverans av följande tjänst [*],

Beställt den: [*] / mottagen den [*],

Beställarens namn

Beställarens adress

Datum: 21-07-2024

[*] Ta bort enligt lämplighet