Omnämnande häri till någon specifik kommersiell produkt, process eller service av handelsnamn, varumärke, leverantör eller annat, behöver inte nödvändigtvis bestå av, eller innebära, godkännande, rekommendation eller favorisering av PC Specialist Ltd. Förekomsten av externa hyperlänkar innebär inte ett godkännande från vårt företag av informationen, produkterna eller servicen som erhålls däri. Alla länkar tillhandahålls med syftet att möta vårt företags uppdrag. Vänligen låt oss få vet om det finns existerande externa länkar som du anser vara olämpliga och också om det finns andra specifika länkar du anser borde vara inkluderade.


Ansvarsfriskrivning:

Med respekt för innehållet på denna webbsida, ger företaget PC Specialist Ltd och dess anställda inga garantier, uttalade eller underförstådda, inkluderat garantier för säljbarhet och lämplighet för ett specifikt ändamål, eller antar något juridiskt ansvar eller skyldighet angående exakthet, fullständighet eller användbarhet av någon information eller process beskriven, eller framställer att dess användning inte kränker privatägda rättigheter.


Observera:

Användningen av denna webbsida kan övervakas i datorsäkerhetssyfte. Otillåten tillgång till detta system är förbjuden och är föremål för straffrättsliga och civila påföljder enligt engelsk lag.

Hänvisning från denna webbsida eller någon annan produkt, service eller information innebär inte ett godkännande eller en rekommendation av PC Specialist Ltd eller någon av dess anställda. Vi är inte ansvariga för innehållet på någon extern webbsida hänvisad från denna webbsida.

Vi använder cookies för att tillhandahålla en bättre tjänst. Fortsätt bläddra runt om du är nöjd med det eller läs vår integritetspolicy här.