Vi är:PCSpecialist B.V. - företagets registreringsnummer KVK 81373643
Vår adress är:Trompenburgstraat 4, 6412 ZH, Heerlen, Nederländerna
Vi kan bli kontaktade på:Via post till vår postadress
via e-post till - [email protected]
eller på telefon - 0406-286 229
Du är:en köpare av våra varor och/eller tjänster


Detta dokument innehåller en mängd information varav somligt är av juridisk natur. Vi har försökt göra detta så lättförståeligt som möjligt och uppmuntrar dig att läsa detta noggrant innan du beställer några varor och/eller tjänster av oss. När du beställer varor från den här webbsidan samtycker du till att bindas till detta avtal.

1
Betydelsen av ord vi använder
1.1"Avtal" hänvisar till dessa villkor, returpolicyn, integritetspolicyn och alla orderformulär och betalningsinstruktioner du har tillhandahållits;
1.2"Kunden", "du", "dig" ,"din" och "ditt" menas du person som använder denna webbsida för att beställa varor eller tjänster;
1.3"Varor" eller "Produkter" menas den dator eller laptop som du har beställt från oss och all annan hårdvara eller mjukvara beställt av dig vilket är ifyllt i ditt orderformulär;
1.4"Service" eller "Tjänster" menas den service för heminstallation vi erbjuder våra kunder. De exakta detaljerna beror på vilken grad av service som valts;
1.5"Villkor" menas detta dokument och de uppdateringar till detta dokument som visas på vår webbsida;
1.6"vi", "oss" och "vår" är hänvisningar till PCSpecialist B.V..
1.7"Webbsida" är en hänvisning till webbsidan, www.pcspecialist.se vilken drivs av oss och på vilken dessa villkor visas.


6
Avbeställningar och returer
6.1Om du ingår avtal som konsument har du rätt att säga upp avtalet när som helst inom 14 kalenderdagar med början dagen då du erhöll produkterna. Du måste meddela oss via hållbart medium (e-post/brev) och hänvisa till ditt ordernummer i all kommunikation. Meddelande per telefon är inte tillräckligt.
6.2Om du ingår avtal som företagskund/handelspartner gäller inte klausul 6.1. Beställningar av eller åt företag kan inte avbeställas efter att de har lagts. En beställning bedöms vara en företagsbeställning om den betalas via ett företagskonto eller betalkort/kreditkort utställt till ett företag, eller om en företagsadress eller ett PO-nummer har uppgetts. Om din beställning är felaktig eller skadad och du vill reklamera den måste du meddela oss via ett varaktigt medium inom 30 kalenderdagar efter att du mottagit varorna. I annat fall anses du ha accepterat varorna, vilket innebär att eventuella överträdelser av avtalet endast kan ses som brott mot garantin. Klausulerna 6.10 och 6.11 gäller för ofullständiga, felaktiga, trasiga eller fysiskt skadade varor.
6.3Du måste också returnera produkten/produkterna till oss omedelbart, i samma skick du tog emot dem, och på din egen bekostnad och risk. Du har en laglig skyldighet att behandla produkterna med rimlig aktsamhet under tiden de är i din besittning. Om du inte fullföljer detta åtagande kan vi ha rätt att vidta åtgärder mot dig för att få kompensation.
6.4Vi erbjuder inte hämtning av beställningar som levereras till Island, Färöarna, Andorra, Kanarieöarna, Réunion, Martinique och Guadeloupe. Garantitjänsten är strikt enligt serviceavtalet. Detta innebär att om det skulle uppstå ett fel på din beställning är det ditt ansvar att returnera de felaktiga varorna till oss på egen bekostnad med hjälp av din budfirma och försäkring. När vi har lagat eller ersatt varorna skickar vi tillbaka dem till dig på vår bekostnad.
6.5Leveransen av tjänster (nämligen en snabbleverans/prioriterad byggtjänst om dessa beställts) återbetalas inte eftersom detta tjänsteavtal kommer att ha slutförts inom avbeställningstiden.
6.6När de avbeställda produkterna har tagits emot av oss kommer vi att göra en återbetalning till ditt betal- eller kreditkort eller skriva en check eller göra en banköverföring av hela beloppet inom 14 dagar, inklusive leveranskostnader (utom de ytterligare kostnader som uppstår om du väljer en typ av leverans annan än den billigaste standardleveransen som vi erbjuder) utom upphämtningskostnaden vi betalade för upphämtningen av varorna i förekommande fall.
6.7Förutom vid felaktiga eller felaktigt beskrivna varor kan vi komma att kräva dig på en summa inte överskridande direkta kostnader för att återfå varorna, om du inte returnerar varorna som begärts. Alla ursprungliga delar som har levererats måste returneras med begäran om återbetalning. Detta inkluderar, men begränsas inte till, välkomstpaket, mjukvaruskivor, sladdar, digitala nedladdningskoder såsom spel, chassi-tillbehör och kringutrustning.
6.8Programvara eller förbrukningsvara som har öppnats eller aktiverats kan inte avbeställas och kommer inte att återbetalas. Var god se avsnitt 28(3)(b) i Consumer Contracts Regulations 2013 för mer information.
6.9Fullständiga uppgifter om dina juridiska rättigheter enligt Consumer Contracts Regulations 2013 kan fås från din lokala Citizen's Advice Bureau eller Trading Standards Office i Storbritannien.
6.10Om varorna som levererats till dig är ofullständiga/fel eller fysiskt skadade ska du meddela oss via e-post, brev eller webbmejl genom att logga in på ditt konto inom 72 timmar efter mottagandet. Om du inte meddelar oss inom 72 timmar efter mottagandet kommer det att resultera i att all fysisk skada anses ha uppstått när varan var i din vård och att varorna levererades korrekt och fullständigt.
6.11Om du misstänker att varan är felaktig och önskar returnera den måste du kontakta oss inom 72 timmar efter att felet upptäcktes och lämna en RMA (Return Material Authorisation) begäran. Vi undersöker den återlämnade produkten och om du är berättigad meddelar vi dig om dina alternativ (vilka kan vara att antingen reparera, ersätta eller få pengarna tillbaka) via e-post inom en rimlig tid. Vi kommer att utföra en reparation, ersättning eller återbetalning så fort som möjligt, och i vilket fall som helst inom 30 dagar från det datum du bekräftar om du valt reparation eller ersättning, och inom 14 dagar om du valt att få pengarna tillbaka för den felaktiga produkten.
6.12För återbetalning kommer vi att betala tillbaka pengar utan onödigt dröjsmål, och inte senare än:

 • 14 dagar efter dagen då vi får tillbaka skickade varor från dig, eller
 • (om tidigare) 14 dagar efter den dag du uppvisar bevis på att du returnerat varorna, eller
 • om inga varor har lämnats ut, 14 dagar efter den dag då vi mottagit information om ditt beslut att avsluta detta avtal.
 • 6.13För alla returer som beror på skada eller misstänkt fel ordnar vi upphämtning på vår bekostnad inom den första månaden efter mottagandet eller enligt villkoren i din garanti. Om produkten visar sig inte vara felaktig blir du ansvarig för kostnaden för upphämtning, omleverans, arbete och ny förpackning om det behövs. Vi erbjuder inte upphämtning av varor för beställningar som levererats till Kanalöarna, Norge, Island eller Schweiz.
  6.14Kringutrustning (alla föremål som inte är en bärbar eller stationär dator) måste skickas tillbaka till oss genom ditt eget leveransalternativ. Vi anordnar inte hämtning av någon kringutrustning inom den första månaden efter mottagandet eller vid något tillfälle efter detta datum.
  6.15Då upphämtning arrangerats av oss är du fortfarande skyldig att iaktta varsamhet för att se till att produkterna paketeras tillräckligt för den typ av varor som returneras. På grund av de erbjudna varornas beskaffenhet rekommenderar vi att originalförpackningen används. Om originalförpackningen inte är tillgänglig kan ny specialförpackning beställas från oss. Då du använder din egen förpackning ansvarar du för reparationskostnader av skador som uppstår på grund av otillräcklig paketering. Vi bekräftar bara att varan har ankommit till oss i ett acceptabelt skick efter att vi har öppnat och inspekterat varan.
  6.16När du returnerar varor genom vårt eget leveranssätt där varor upptäcks vara defekta återbetalar vi dig upp till 143 kr av kostnaden du ådragit dig. Återbetalning sker endast efter mottagande av bevis på transportkostnaderna och gäller endast så länge varorna omfattas av den garantiperiod som anges i din beställning.
  6.17När varor returneras inom 14 dagars ångerrätt, om varorna inte är i rimligt skick eller om varorna har hanterats på ett onödigt sätt, förbehåller vi oss rätten att erbjuda endast en del i återbetalning.
  6.18Om du avbryter en heminstallationstjänst efter att din beställning har skickats kommer en avbokningsavgift på 558 kr inklusive moms att dras av från eventuella återbetalningar.
  6.19Om du vill skicka tillbaka systemet i originalförpackningen och du antingen inte tycker att paketeringen är lämplig för retur, eller du inte sparade originalförpackningen, kontakta oss gärna om ersättningsförpackning mot en kostnad.
  6.20Konsumenter har en lagstadgad garantirätt för varor de har till sitt förfogande.
  6.21Vi är inte skyldiga och ovilliga till att delta i ett tvistemål inför en skiljenämnd. Europa-kommissionen erbjuder en plattform för att lösa tvister, den finns tillgänglig här: http://ec.europa.eu/consumers/odr/


  7
  Garanti
  7.1Utöver eventuell garanti du köpt tillsammans med dina varor är alla varor garanterat felfria 12 månader från leveransdatum. Denna garanti påverkar inte din lagstadgade rätt som konsument.
  7.2Enligt klausul 7.3 så måste varor som vi anser vara undermåliga under garantiperioden repareras eller ersättas med en vara av samma eller bättre prestanda och till samma eller högre värde vid det tillfälle en "return material authorisation" ("RMA") genereras. Alla produkter som returneras enligt garantin måste ha tilldelats ett giltigt RMA-nummer. Alla varor som tagits emot av oss utan ett giltigt RMA-nummer kommer att avvisas och skickas tillbaka till avsändaren.
  7.3Om du beställer ett grafikkort för ett visst moderkort och tillverkaren av AIB (add-in-board) inte namnges i produktbeskrivningen eller på den slutliga fakturan, så erhåller du ett grafikkort som uppfyller specifikationerna för modellen/versionen i fråga. Om grafikkortet byts medan garantin gäller, tillhandahåller vi ett grafikkort som uppfyller eller överskrider specifikationerna för modellen/versionen i fråga Denna modell kan komma från en annan AIB-tillverkare, och därmed kan den faktiska prestandan vara något högre eller lägre än för originalmodellen.
  7.4Denna garanti gäller inte för någon defekt på varorna som uppstår från normalt slitage, uppsåtligt skada, olycka, oaktsamhet från dig eller någon tredje part (t ex inte använt ett överspänningsskydd), användning på annat sätt än det som rekommenderas av oss eller tillverkaren (t ex i en oventilerad/het eller dammig miljö), brister i efterlevnad av tillverkarens instruktioner, eller annan ändring eller reparation utförd utan tillverkarens godkännande.
  7.5Om inget annat anges ska alla LCD/LED - paneler anses vara av klass 2, vilket uppfyller ISO ISO-9241-302, 303, 305, 307:2008 pixeldefekter. Döda pixlar på LCD/LED-paneler täcks av tillverkarens garantivillkor. Vi garanterar inte att du kommer att få en ersättningsskärm om din skärm får en eller flera döda pixlar.
  7.6Vi kan inte hållas ansvariga för förlust av data, och behöver inte påminna dig om att ta backup på ditt data. Ditt data är ditt ansvar och du bör vidta alla nödvändiga åtgärder för att återställa det om en förlust inträffar. Det kan hända att hårddiskar och/eller SSD-diskar formateras eller ersätts när de returnerats enligt garantin, oavsett vad som i övrigt har angivits.
  7.7Batterier till bärbara datorer har en garanti på maximalt 6 månader, oavsett vilket garantialternativ som har tecknats.
  7.8Till skillnad från de flesta datorföretag tillåter vi att du öppnar chassit och installerar dina egna komponenter utan att vår garanti upphör att gälla enligt följande villkor:

  • om åtgärder av personen som installerar komponenterna orsakar skada på datorn upphör din garanti att gälla;

  • om du installerar komponenter som inte köpts från oss och de orsakar problem med din dator upphör din garanti att gälla;

  • om du installerar komponenter som inte köpts från oss kommer vi inte att erbjuda någon support för att installera dem, eller för några problem du har i samband med komponenterna du har installerat.

  • vi ger support när du installerar komponenter som köpts från oss under förutsättning att du köpt dem genom uppgraderingstjänsten som finns tillgänglig på ditt online-konto.
  7.9Vi förbehåller oss rätten att avbryta garantin eller neka service om ditt chassi, moderkort, CPU eller BIOS har bytts ut utan tillstånd.
  All manipulering, reparation eller modifiering av icke godkänd personal innebär att garantin upphör att gälla.
  7.10Om du skulle ta någon vara inköpt hos oss till en tredje part och låta dem försöka diagnostisera eller reparera ett fel på datorn kan alla garantier för beställningen upphöra och vi kommer inte att ersätta några resekostnader eller andra kostnader på plats eftersom vi inte erbjuder eller tar betalt för på-plats-garantier. Om du har problem med din beställning måste du kontakta oss för rådgivning och om det behövs för att få ett RMA-nummer och returnera varan till oss genom det angivna returförfarandet.
  7.11I händelse av mjukvaru- eller hårdvarufel ansvarar vi inte för att ersätta, ominstallera eller kompensera för mjukvara som förloras, skadas eller korrumperas. Detta gäller endast mjukvara som tillhandahålls utan kostnad från oss eller tredje parts-mjukvara som installerats av dig.
  7.12Död pixel-garanti - om du beställer en död pixel-garanti och du rapporterar en död pixel inom den specificerade tidsramen på död pixel-garantin hämtar vi den bärbara datorn från din lokal och ersätter skärmen med en defekt-fri modell med likvärdig eller bättre specifikation. Hämtning och omleverans ingår tillsammans med all arbetskostnad, och tjänsten kan användas ett obegränsat antal gånger under garantiperioden.

  Död pixel-garantin startar den dag du tar emot din beställning och alla döda pixlar måste rapporteras inom tidsramen för garantin för att berättiga till utbyte. Skärmar som är spruckna, skadade eller trasiga täcks inte av död pixel-garantin oavsett hur många pixlar som inte fungerar. Den här garantin täcker inte externa skärmar som köpts, bara själva skärmen på den bärbara datorn täcks.

  Tyvärr kan vi inte ordna hämtningar från Island, Färöarna, Andorra, Kanarieöarna, Réunion, Martinique och Guadeloupe, men vi kan återbetala upp till 701 kr för dina fraktkostnader.
  7.13Om en produkt repareras utanför den garantiperiod som anges i din beställning kan vi ordna hämtning med vår kurir. Kostnaden för hämtning är 701 kr inklusive moms. Om inget annat anges i den angivna garantin är den för eventuella reservdelar begränsad till högst ett år från det datum då din retur skickades. För reparerade delar är garantin begränsad till maximalt tre månader.
  7.14Tar du inte emot varorna när de returneras till dig (oavsett skäl), eller om du uppger att du inte vill ha varorna levererade, kommer dessa att kvarhållas i upp till 12 kalendermånader från det att de först inkom till oss. Efter de 12 månaderna kommer vi att göra nya försök att kontakta dig så att eventuell betalning kan göras och/eller för att komma överens om när varorna ska levereras till dig.

  Går du inte med på att vi returnerar varorna, eller om vi inte lyckas få kontakt via någon av våra kommunikationskanaler (e-post eller vanlig post) och du inte reglerar eventuell skuld och föreslår ett lämpligt leveransdatum inom 14 kalendermånader från det att varorna först inkom till oss, kommer varorna att förstöras och/eller kasseras. Vi tar inte ansvar för läckor eller förlust av data och/eller inkomst och/eller varor som skadas eller försvinner i speditionen. Du är fri att ordna med en egen kurir som hämtar varorna om du föredrar det. För att undanröja eventuella oklarheter så är ett lämpligt leveransdatum en arbetsdag max 30 kalenderdagar från det att du lämnade ditt besked i ett svar till oss.