"Företaget" hänvisar till PCSpecialist B.V. registrerat i Nederländerna under nummer KVK 81373643.

WEEE refererar till Waste Electrical and Electronic Equipment-direktivet (avfall av elektronik och elektronisk utrustning) och är en EU-lagstiftning. Alla företag som distribuerar elektronik och elektronisk utrustning, oavsett försäljning, måste följa WEEE-förordningen. Avsikten med denna sida är att informera våra kunder om företagets skyldigheter enligt WEEE-direktivet och förklara hur WEEE kan returneras till företaget.


Minimera hanteringen av WEEE som osorterat avfall:


Enligt föreskrift 33 i direktivet är det ett krav på företaget att minimera hanteringen av WEEE som osorterat avfall och att uppnå en hög nivå av insamling av WEEE för behandling och återställning på ett miljömässigt sunt sätt. Företaget är klassat som distributör och producent under WEEE-direktivet. Som ett resultat av detta, är företaget medlem i följande projekt:

  • The WEEE Compliance Scheme (WEEE samtyckesprojekt) (EA godkänt registreringsnummer WEE/KA0005ZR):

    • Företaget är medlem i WEE samtyckesprojektet för ekosäkerhet och överlämnar data till miljöverket där man redogör i detalj för volymerna av EEE placerade på marknaden. Registrering till detta projekt inkluderar även insamlingen av WEEE från företagets företagskunder för en liten transportavgift. Ekosäkerhet säkerställer att all insamling av WEEE arrangerad av oss tas till en godkänd auktoriserad behandlingsanläggning.
  • Samtyckesprojektet för batterier (EA godkänt registreringsnummer BPRN04285):

    • Företaget är medlem i samtyckesprojektet för ekosäkerhet av batterier och överlämnar data till miljöverket där man redogör i detalj för hur stora volymer av batterier som finns på marknaden. Registrering för detta projekt inkluderar även insamling av batterier från företagets företagskunder för en liten transportavgift. Ekosäkerhet säkerställer att all batteriinsamling arrangerad av oss tas till en godkänd auktoriserad behandlingsanläggning.


Insamlingsprojekt tillgängliga:

Om du är företagskund och önskar göra dig av med elektronik och elektronisk utrustning (WEEE), vänligen ring oss på 0406-286 229 för att boka hämtning på ditt företag. Du behöver också tillhandahålla ett köpebevis på elektronik och elektronisk utrustning från företaget.

Som distributör erbjuder företaget ett insamlingsprojekt, lika för lika, för konsumenter. Om du önskar göra dig av med elektronik och elektronisk utrustning (WEEE), vänligen ring oss på 0406-286 229 för att boka en hämtning hos dig.


Potentiella effekter av WEEE på miljö och hälsa:

Varför har EU implementerat WEEE-direktivet? Mer än 75% av elektroniskt avfall slutar på soptippen som deponi, där bly och andra gifter som finns i de elektroniska varorna kan orsaka mark- och vattenföroreningar. Detta kan ha en mycket skadlig effekt på den naturliga livsmiljön, på vilda djur och växter och även människans hälsa. I närheten av bebodda områden kan dessa gifter orsaka problem i samhället då deras vatten och jord är förorenat.

All EEE på marknaden i EU måste nu ha symbolen med den överkryssade sopkorgen. Alla EEE-komponenter företaget integrerar i de EEE de producerar bär denna symbol, förutom i undantagsfall, där det är nödvändigt på grund av storleken på produkten. I dessa fall skall symbolen med den överkorsade sopkorgen tryckas på:

  • förpackningen
  • bruksanvisningen;
  • den medföljande garantin.

Symbolen ser ut så här:

Elektronik och elektronisk utrustning tillverkad efter den 13e augusti 2005 bör ha denna symbol på förpackningen eller produkten. Använd sökmotorn för återvinningscentraler för att se var den kan återvinnas.
Denna återvinningssymbol är mycket lik den ovan, men den har ingen rektangel under den överkorsade soptunnan. Den här symbolen kommer att användas som stöd för batteridirektivet, som blev en del av lagstiftningen år 2008.