Garantier för upphämtning och retur

När du handlar en garanti för upphämtning och retur får du sinnesro genom att veta att inga kostnader tillkommer i händelse av en olycka – du kan bara packa ner datorn i dess originalförpackning så kontaktar vår budfirma dig under en arbetsdag för att stämma av när datorn kan hämtas upp. Sedan reparerar vi datorn och återlämnar den till dig utan några extra leveransavgifter.


Våra garantialternativ är följande:

Garantiservice

3-årig standard

3-årig silver

3-årig guld

3-årig platina

Tidsperiod för garanti på delar

2 år

2 år

2 år

3 år

Tidsperiod för garanti på utfört arbete

3 år

3 år

3 år

3 år

Upphämtningskostnader ingår

6 månader

1 år

2 år

3 år

Tidsperiod för teknisk support av hårdvara

Livstid

Livstid

Livstid

Livstid

Kostnad för teknisk support av hårdvara

Standard samtalstaxa

Standard samtalstaxa

Standard samtalstaxa

Standard samtalstaxa

* Samtal till 03-nummer ingår i standardtiden för mobiltelefoner när du har ett abonnemang samt samtalspaket från fasta nät. Om du inte har ett samtalspaket eller betalar per samtal är kostnaden densamma som till 01- och 02-nummer.

Jämför med garantier från andra företag

När du jämför olika garantier är det viktigt att du läser mellan raderna för att förstå vad du verkligen får till skillnad från vad du tror att du ska få. Somliga företag erbjuder tre års garanti, men när du läser användarvillkoren innebär det ett års inskickningsgaranti med två års arbetsgaranti. Sällan erbjuder de kostnadsfri upphämtning, vilket innebär att den garanti som de erbjuder är enkel (och potentiellt kostsam) i jämförelse med våra alternativ.

Undantag från garanti

  • Oavsiktliga skador.
  • Vanligt slitage, felanvändning, försummelse eller skador åsamkade av köparen.
  • Felaktigt installerade varor.
  • Överhettning på grund av överdriven ansamling av smuts och damm.
  • Förbrukningsvaror (bläckpatroner, batterier m.m.).
  • Återhämtning och säkerhetskopiering av data, filer och program.
  • Avhjälpa felaktigt installerad/inkompatibel mjukvara som inte tillhandahålls
  • Avhjälpa virus
  • Kompatibilitet med tredje parts mjuk-/hårdvara.

Informationen på den här sidan är inte uttömmande. Klicka här för fullständiga användarvillkor.