Senast uppdaterad: tisdag 17 oktober 2023

Hos PCSpecialist värnar vi om integriteten. Vi tror på transparens, och strävar efter öppenhet kring våra integritetsskyddsrutiner, inklusive hur vi behandlar din personliga information. Den här policyn klargör våra integritetsskyddsrutiner för pcspecialist.se härefter benämnd "Webbplatsen", tillsammans med "vi", "oss" och "vår". Alla de tjänster som tillhandahålls av Webbplatsen benämns härefter "Tjänster". PCSpecialist B.V., (organisationsnummer KVK 81373643 och registrerat i England och Wales) är dataregisteransvariga och ansvariga för din personliga information.


Registrerad adress:
Trompenburgstraat 4
6412 ZH
Heerlen
Nederländerna
0406-286 229

Godkännande av integritetspolicyn

Vi behöver behandla din personliga information för att kunna driva vår verksamhet och tillhandahålla Tjänster åt dig. Genom att godkänna våra Villkor, bekräftar du att du har läst och förstått den här policyn inklusive hur och varför vi använder din information. Om du inte vill att vi samlar in eller behandlar din personliga information på det sätt som anges i den här policyn, ska du inte använda Tjänsterna. Vi är inte ansvariga för innehåll, integritetspolicyer eller förfaranden hos någon tredje parts webbplats som vi hänvisar till på Webbplatsen eller i någon av de Tjänster vi tillhandahåller. Enligt Villkoren hos PCSpecialist krävs att alla kontoinnehavare är 18 år eller äldre. Barn i åldern 13 till 18 år får använda våra Tjänster endast i de fall de har behörigt tillstånd och direkt överinseende av kontots ägare. Barn under 13 år får inte använda vår Webbplats eller våra Tjänster. Du är ansvarig för all typ av kontoaktivitet som företas av en minderårig på ditt konto. Genom att använda Tjänster, godkänner du att PCSpecialist använder din information i Storbritannien, Tyskland och andra länder där PCSpecialist är verksamma. Vänligen uppmärksamma att lagstiftning och normer för integritet, inklusive myndigheters rätt att ta del av din personliga information, kan skilja sig åt i vissa länder, jämfört med i ditt hemland. Vi överför endast personlig information till de länder dit vi har laglig rätt att lämna över personlig information, och vi vidtar åtgärder för att se till att din personliga information även fortsatt har tillbörligt skydd.

Insamlad eller mottagen information

Som en del av tillhandahållandet av våra Tjänster, samlar vi in eller tar emot din personliga information på ett antal olika sätt. Ofta, väljer du vilken information du delar, men ibland behöver vi viss information för att du ska kunna använda och för att vi ska kunna erbjuda dig Tjänster. Om du väljer att skapa ett konto på Webbplatsen, måste du förse oss med en giltig e-postadress, förnamn och efternamn. Du kan granska, ändra, eller ta bort ditt förnamn och efternamn via ditt onlinekonto. Om du vill att din e-postadress ska tas bort, kontaktar du oss på [email protected] så tar vi bort densamma antingen genom att radera ditt konto eller genom att ändra e-postadressen i ditt konto till en generisk adress som inte inte innehåller någon data relaterad till dig personligen. Beroende på vilka tjänster du väljer att använda, kan ytterligare information, såsom faktura-, leverans- och betalinformation (inklusive men ej begränsat till fakturaadress, leveransadress, företagsnamn, telefonnummer och kreditkortsuppgifter) vara nödvändiga för att vi ska kunna tillhandahålla en viss tjänst. Du måste inte förse oss med den här informationen för att kunna skapa ett konto, men vi behöver den för att kunna tillhandahålla vissa tjänster. Till exempel, behöver vi en fysisk leveransadress om du köper något på Webbplatsen som ska levereras. Vi lagrar inte fullständiga kortuppgifter på våra servrar men vi sparar en betalpollett, giltighetsdatum och de sista fyra siffrorna, vilket gör att vi kan godkänna framtida betalningar utan att du måste ange fullständiga kortuppgifter på nytt. Vi mottar och sparar automatiskt information från din webbläsare eller din mobila enhet när du besöker Webbplatsen, såsom din IP-adress eller ditt unika enhets-ID, cookies och data med de sidor du besöker för att vi ska kunna driva och tillhandahålla Tjänster. Den här informationen lagras i vår databas, i loggar och samlas in automatiskt. Vi kan kombinera den här informationen från din webbläsare eller din mobila enhet med annan information som vi eller våra samarbetspartners samlar in om dig, även omfattande flera enheter. Denna information används för att motverka bedrägerier och upprätthålla säkerheten för Tjänster, för att analysera och nå insikt i hur Tjänster fungerar för besökare, och för annonsering, även omfattande flera enheter, samt för att ge besökare en mer anpassad upplevelse. Vi har även rätt att automatiskt samla in enhetsspecifik information när du använder våra Tjänster. Den här informationen kan omfatta uppgifter om hårdvarumodell, information om operativsystem, webbläsare, IP-adress, och enhets-ID. Vi samlar in information om din användning av Tjänster för marknadsföring, analyser, tillhandahållande av innehåll och för skydd av Tjänster, inklusive din IP-adress och webbläsarinformation (inklusive hänvisningar). Vi använder din IP-adress för att fastställa din geografiska position i syfte att skräddarsy Tjänster efter din region.

Överföringar utanför Europa

PCSpecialist har sitt huvudkontor i Storbritannien. PCSpecialist B.V. är en oberoende entitet, men dess verksamhet, försäljning och närvaro online är tätt knuten till PC Specialist Ltd (som är dess moderbolag i Storbritannien). Relationen medför att din information kommer att skickas till Storbritannien för att behandlas av PC Specialist Ltd.

PC Specialist Ltd har kontroll över data och har förbundit sig att följa detta sekretessmeddelande och europeiska sekretesslagar som rör information som skickas utanför Europa. Storbritannien lyder inte under EU-kommissionen, så lagarna i Storbritannien kan vara mindre beskyddande än lagarna i Europa. Därför har PCSpecialist vidtagit åtgärder för att skydda dina rättigheter när din information skickas till Storbritannien, genom att gå efter EU-kommissionens standardklausuler.

Information som görs tillgänglig för tredje part

För att kunna tillhandahålla Tjänster, kan vi behöva vidarebefordra din personliga information till tredje part. Informationen tillhandahålls tredje part uteslutande i syfte att fullgöra de Tjänster du efterfrågat. Uppgifter kring dessa Tjänster omfattar:


 • Gällande beställningar gjorda på Webbplatsen:
  • Vi kommer att förse vår betaltjänstleverantör med uppgifter om ditt förnamn, efternamn, fakturaadress, leveransadress, företagsnamn, e-postadress, telefonnummer och IP-adress tillsammans med dina betaluppgifter såsom kreditkortsnummer, giltighetsdatum, CVC-nummer, kortinnehavarens namn (och annan betalinformation du anger på Webbplatsen). Den här informationen används för att kunna utföra våra åtaganden inom Tjänster och för att förhindra bedrägeri.
  • Vi kommer att förse vår fraktfirma (UPS) med ditt förnamn, efternamn, fakturaadress, leveransadress, företagsnamn, e-postadress, telefonnummer, för att kunna fullgöra de Tjänster du efterfrågar.
  • Vi har rätt att förse Google, Facebook, Bing och Hatch B.V. med referensnumret för din beställning, valuta, total ordersumma, beställningskvantitet och delar av den specifikation du beställt, såsom processor och grafikkort. Detta används för att mäta försäljning.
  • Vi kommer att förse Google Customer Reviews med din e-postadress, leveransland och anknutna EAN-nummer. Google Customer Reviews är ett program som låter dig betygsätta din köpupplevelse hos partners som deltar i programmet. Betyget du lämnar i din recension kan underlätta för andra kunder att fatta ett välgrundat köpbeslut. Om du godtar att delta i en undersökning från Google Customer Reviews, skickar Google ett e-postmeddelande till dig några dagar efter att beställningen har levererats. Google kommer inte att skicka några andra e-postmeddelanden till följd av ditt deltagande.
  • För att försäkra att ditt kredit-, konto- eller betalkort inte används utan ditt samtycke, validerar vi, mot tredje parts databaser; namn, adress och annan personlig information som tillhandahållits av dig under beställningsprocessen. När dessa kontroller utförs kan din personliga information lämnas ut till en registrerad kreditupplysningsfirma som kan komma att föra ett register över den informationen. Du är försäkrad om att detta endast sker i syfte att bekräfta din identitet, att en kreditupplysning inte genomförs och att ditt kreditbetyg inte påverkas.

 • Om beställningar gjorda på Webbplatsen med alternativet kreditköp:
  • Vi kommer att förse vår kredittjänstleverantör med ditt förnamn, efternamn, fakturaadress, leveransadress, företagsnamn, e-postadress, telefonnummer och IP-adress tillsammans med ditt transaktionsvärde. Den här informationen används för att kunna utföra våra åtaganden inom Tjänster och för att förhindra bedrägeri.

Cookies och analyser

Vi använder oss av cookies för att samla in användarinformation från Webbplatsen. Cookies används för att förbättra användarupplevelsen av Webbplatsen genom att tidigare konfigurationers specifikationer finns kvar i minnet, kan dessa enkelt laddas igen vid senare besök på Webbplatsen. Cookies används även för att mäta effektiviteten av marknadsföringskampanjer på externa webbplatser, genom att initialt peka besökaren mot en spårnings-URL. Cookies används inte på några andra sätt och vi kommer aldrig att kontakta dig direkt baserat på uppgifter insamlade via cookies.

Vi använder Google Analytics för kunna rikta onlineannonsering mot tidigare besökare. Tredjepartsförsäljare, inklusive Google, visar våra annonser på webbplatser på Internet. Den här Webbplatsen och tredjepartsförsäljare, inklusive Google, använder domäncookies (såsom Google Analytics cookie) och tredjepartscookies (såsom DoubleClick-cookie) kombinerat för att informera, optimera och visa annonser utifrån dina tidigare besök på Webbplatsen. Om du inte vill att dina data ska samlas in och användas av Google Analytics, kan du välja att dra dig ur.

Följande cookies behövs för att vår sajt ska fungera:

COOKIES
NamnSyfteLöper ut
PHPSESSIDLagrar och identifierar en användares unika sessions-ID. Förfaller när användaren stänger webbläsaren.~
PCSEUCOOKIEStyr meddelandet till användaren om att vår hemsida använder cookies.1 år
CONSENTKontrollerar om användaren har gått med på att cookies används.1 år
__CF_BMEn tredjepartscookie från CloudFlare för bothantering.30 minuter
QUOTE[<configurator_id>]När en offert sparas använder vi en cookie för sparfunktionen. Dessa cookies sparar inga personuppgifter.1 månad


Valmöjligheter och kontroll

Vi ger dig möjligheten att tillhandahålla, redigera eller ta bort viss information. Du kan, via Tjänster, ta bort viss valfri information, såsom ditt namn, om du inte längre önskar att denna ska vara offentlig. Du kan även begära borttagning av den personliga informationen på ditt konto. Du har också följande förmåner:


 • Dataaccess och portabilitet (inklusive rätten att få en kopia av den personliga data du tillhandahållit PCSpecialist, via ditt onlinekonto);
 • Informationsrättelse (inklusive möjligheten att uppdatera dina personliga data via ditt onlinekonto);
 • Radering av data (inklusive rätt att begära att PCSpecialist raderar din personliga information, förutom sådan information vi är skyldiga att behålla, genom att kontakta oss);
 • Återkallande av medgivanden eller invändning mot hantering (inklusive, i begränsade fall, rätten att be PCSpecialist att upphöra med hantering av din personliga data, med vissa undantag, genom att kontakta oss).

PCSpecialist har rätt att skicka e-postmeddelanden om Tjänster eller din aktivitet. Vissa av dessa e-postmeddelanden är obligatoriska, servicerelaterade meddelanden (såsom e-post från kundtjänst, e-post med beställningsstatus eller rättsliga meddelanden). Andra e-postmeddelanden är inte obligatoriska, såsom nyhetsbrev. Du kan välja att inte ta emot nyhetsbrev genom att klicka på länken "avsluta prenumeration" i slutet av e-postmeddelandet. Vi samarbetar med tredje part för att hantera vår annonsering på andra webbplatser. Våra tredje parts samarbetspartners kan använda cookies eller motsvarande tekniker för att förse dig med marknadsföring utifrån dina webbsökningsaktiviteter och intressen. Om du inte längre vill använda Tjänster eller motta service-relaterade e-postmeddelanden (bortsett från rättsligt obligatoriska meddelanden), måste du begära att din data raderas genom att kontakta oss.

Meddelanden

I vissa fall, kan PCSpecialist behöva kontakta dig. Främst, skickas dessa meddelanden med e-post och varje konto måste ha en giltig e-postadress för att kunna motta meddelanden. PCSpecialist kan även komma att kontakta dig via telefon för att ge support gällande Tjänster du efterfrågat. Om du har ett giltigt mobiltelefonnummer på ditt konto, kan vi skicka ett SMS (eller liknande) meddelande för att meddela dig när Tjänster har skickats eller är färdigställda. Om du skickar korrespondens till oss med fysisk post har vi rätt att svara via fysiskt brev, e-post eller telefon.

Vissa meddelanden från PCSpecialist är servicerelaterade och nödvändiga för att lämna information om Tjänster du har begärt. Du godkänner att PCSpecialist kan skicka ej reklamrelaterad e-post eller meddelanden till dig, gällande exempelvis transaktioner, ditt konto, säkerhet, eller produktförändringar. Exempel på servicerelaterade meddelanden inkluderar ett välkomstmejl när du skapar ett konto, beställningsbekräftelser, tillgång till tjänster, och korrespondens med vårt supportteam.

När du skapar ett konto, prenumererar på ett nyhetsbrev, sparar en prisuppgift eller på annat sätt förser oss med din e-postadress eller telefonnummer ger du ett uttryckligt godkännande att motta e-postreklam samt meddelanden från oss. Du kan avbryta prenumerationen på e-postreklam via länken för uppsägning av prenumerationen som följer med e-postreklam eller meddelanden.

Forum, recensioner och rekommendationer

PCSpecialist driver Forum och samlar recensioner och erfarenheter. Du behöver inte använda dessa funktioner, men om du gör så, var god använd sunt förnuft och gott omdöme när du postar information på Webbplatsen. Var uppmärksam på att all personlig data du väljer att skicka in kan läsas, samlas in, eller användas av andra, eller användas för att skicka ej efterfrågade meddelanden till dig. PCSpecialist tar normalt sett inte bort innehåll som postats i forum, recensioner eller rekommendationer, och din data kan vara offentlig även efter att ditt konto avslutats. Du är ansvarig för den personliga information du väljer att posta via Webbplatsen. Alla besökare kan följa din offentliga aktivitet på forumet och motta uppdateringar, såsom när du postar ett inlägg i forumet. Du kan välja att hålla vissa aktiviteter privata via inställningarna i ditt forumkonto.

Informationsanvändning, delning och utlämnande

När du besöker eller använder Tjänster, samlar vi in, delar, och i övrigt behandlar din personliga information på det sätt som beskrivs i den här policyn. Vi stödjer oss på ett antal rättsliga grunder för att på detta sätt använda din information. De rättsliga grunderna innefattar situationer där:


 • det krävs för att uppfylla avtalsförbindelserna i våra Villkor och för att kunna tillhandahålla Tjänster åt dig;
 • du har samtyckt till behandlingen, något du kan återkalla när du så önskar;
 • det krävs för att uppfylla ett rättsligt krav, ett domstolsbeslut, eller för att utöva eller försvara rättsliga anspråk;
 • det är nödvändigt till följd av tredje parts legitima intressen, när de uppträder som besökare eller partners:
 • du uttryckligen har offentliggjort informationen;
 • det erfordras till följd av offentliga intressen; och
 • när det ibland krävs för att skydda dina vitala intressen, eller andras.

Notera att vi huvudsakligen förlitar oss på samtycke:


 • för att sända marknadsföringsmeddelanden
 • för att dela data med tredje part i annonseringssyfte, och, i tillämplig utsträckning
 • för användning av platsdata i marknadsföringssyften.

Vid de tillfällen då vi behandlar information utifrån legitima intressen, gör vi det på följande sätt:


 • Vi har rätt att använda din information för att förbättra och anpassa våra Tjänster, inklusive att dela din information i sådana syften, och vi gör så eftersom det krävs för att uppfylla våra legitima intressen av att förbättra våra Tjänster för våra användare. Detta är även nödvändigt för att uppfylla vårt legitima intresse av insikt i hur våra Tjänster används, och för att utforska och hitta nya sätt att utveckla och nå tillväxt i vår verksamhet. Det är även nödvändigt att fullfölja vårt legitima intresse att förbättra och effektivisera våra Tjänster, uppnå användarvänlighet, och identifiera användningsmönster för våra Tjänster.
 • Vi har även rätt att använda din information för att främja trygghet och säkerhet, inklusive att dela din information i sådana syften, och vi gör så för att uppfylla vårt legitima intresse att kunna garantera säkerheten hos våra Tjänster, inklusive förstärka skyddet av vår community mot spam, trakasserier, immaterialrättsliga intrång, brott, och alla typer av säkerhetsrisker.
 • Vi använder din information för att tillhandahålla och förbättra Tjänster och våra produkter, för fakturering och betalningar, för identifiering och autentisering, för riktad marknadsföring online och offline, även via verktyg levererade av Google och Facebook, och för generella undersökningar och rapportsammanställningar. Vi kan erfara vilka produkter som intresserar dig utifrån dina sökningar och ditt köpbeteende på Webbplatsen och utifrån detta föreslå potentiella köp. Kärnan i våra Tjänster, utgörs av vårt legitima intresse att skräddarsy din upplevelse så att du kan hitta relevanta produkter.
 • PCSpecialist har även rätt att behålla, bevara, eller lämna din personliga information till en tredje part i följande begränsade fall: Som svar på en laglig förfrågan från offentliga myndigheter, inklusive att uppfylla rättsliga krav kring nationell säkerhet eller på begäran från brottsbekämpande myndigheter; för att skydda, upprätthålla, eller utöva våra lagliga rättigheter eller försvara oss mot rättsliga anspråk, inklusive att driva in en skuld; åtlyda domstolsbeslut, vid rättslig process, eller andra rättsliga krav; eller om vi befinner oss i god tro avseende att ett sådant röjande rimligen är nödvändigt för att uppfylla lagkrav, förhindra överhängande fysisk skada eller ekonomisk förlust, eller utreda, förhindra, eller vidta åtgärder mot illegal verksamhet, misstänkt bedrägeri, hot mot vår egendom, eller överträdelse av våra Villkor. I sådana fall, kan det bli nödvändigt för oss att använda din information i vårt, eller en tredje parts, legitima intresse för att hålla våra Tjänster säkra, förhindra skada eller brott, vidta eller försvara lagliga rättigheter, eller förhindra förluster. Sådan användning kan även vara nödvändig för att uppfylla ett rättsligt krav, domstolsbeslut, eller för att utöva eller försvara rättsliga anspråk. Det kan även krävas i det offentligas intresse (såsom att förhindra brott) eller att försvara vitala intressen (i sällsynta fall där vi kanske måste dela med oss av information för att förhindra dödsfall eller personskador). Om vi mottar en lagenlig, verifierad begäran om kundregister eller information, i något av de begränsade fall som beskrivs i föregående stycke, har vi rätt att avslöja personlig information, vilken kan omfatta, men inte vara begränsad till, förnamn och efternamn, adress, telefonnummer, e-postadresser, och företagsnamn.
 • PCSpecialist har rätt att lämna demografiska uppgifter till affärspartners, men det sker på aggregerad nivå och avpersonifierat, så att personlig information inte röjs.
 • PCSpecialist behöver även anlita tredje partsföretag och individer (såsom betalningsförmedlare, forskningsföretag, och analys- och säkerhetsleverantörer) för att kunna driva, tillhandahålla, och marknadsföra Tjänster. Dessa tredje parter har endast begränsad åtkomst till din information, och får endast använda din information för att utföra dessa uppdrag för vår räkning, och har gentemot PCSpecialist förbundit sig att inte röja eller använda din information i andra syften. Vårt anlitande av tjänsteleverantörer är ofta nödvändigt för att kunna tillhandahålla Tjänster till dig, i synnerhet då sådana företag spelar en viktig roll vid betalningsförmedlingar, leveranser och för att våra Tjänster ska kunna fungera och vara säkra. I vissa fall, är dessa tjänsteleverantörer inte strikt nödvändiga för att vi ska kunna tillhandahålla våra Tjänster, men det gör att vi kan förbättra dessa, som när de hjälper oss att undersöka hur vi bättre kan tjäna våra kunder. I dessa senare fall, har vi ett legitimt intresse av samarbete med tjänsteleverantörerna för att förbättra våra Tjänster.
 • I vissa fall, kan PCSpecialist välja att köpa eller sälja egendom. Sådana transaktioner kan vara nödvändiga och ligga i vårt legitima intresse, särskilt gällande vår strävan att fatta beslut som möjliggör långsiktig tillväxt av vå verksamhet. Vid dessa typer av transaktioner (såsom försäljning, sammanslagning, likvidation, tvångsförvaltning, eller överföring av all, eller merparten av alla våra tillgångar), är typiskt sett kundinformationen en av de affärstillgångar som överförs. Om vi avser att överföra information om dig, meddelar vi dig via e-post och du ges då möjlighet dra dig ur innan informationen om dig faller under en annan integritetspolicy.
 • Även insticksprogram från tredje part kan samla information om din användning av Webbplatsen. Till exempel, när du laddar en sida på pcspecialist.se som har ett socialt insticksprogram från en tredjepartssida eller tjänst, såsom en "Gilla"- eller "Skicka"-knapp, laddar du även innehåll från den tredje partens webbplats. Den webbplatsen kan begära cookies direkt från din webbläsare. Dessa interaktioner regleras av integritetspolicyn för webbplatsen hos tredje part. Därutöver, använder sig tredje part av vissa cookies och liknande tekniker på Webbplatsen för riktad marknadsföring online och andra ändamål. Dessa tekniker gör att en samarbetspartner kan känna igen din dator eller mobila enhet varje gång du använder Tjänsterna. Vänligen notera att vid användning av webbplatser eller tjänster från tredje part, så reglerar deras egna villkor och integritetspolicyer din användning av dessa webbplatser eller tjänster. PCSpecialist väljer ut och hanterar de tekniker från tredje part som finns på sina Webbplatser. Dock, utgör dessa tekniker från tredje part, och de regleras därför av integritetspolicyn som gäller hos tredje part.
 • PCSpecialist har ingen kontroll över integritetspolicyer hos tredje part, även länkning till tredje part har skett till eller från Tjänster. Vi uppmanar dig att läsa integritetspolicyer från tredje part och ställa frågor innan du avslöjar din personliga information för dem. Enligt europeisk lagstiftning, är tredje parter oberoende registeransvariga, vilket innebär att de är skyldiga att tillhandahålla och följa egna policyer för den personliga information de mottar i samband med Tjänster.

Säkerhet

Säkerheten för din personliga information är viktig för oss. Vi följer allmänt vedertagen praxis för att skydda den personliga information som skickas till oss, såväl under överföringen som efter mottagandet. Din kontoinformation skyddas med ett lösenord som sparas i ett envägs-, krypterat format. Det är viktigt att du skyddar ditt konto och din information mot otillåten åtkomst genom noggrannhet i valet av lösenord samt genom att hålla ditt lösenord och din dator säker, via åtgärder såsom att logga ut efter varje användning av Tjänster. Om du har några frågor om säkerheten för din personliga information, kan du kontakta oss på [email protected]. PCSpecialist följer allmänt vedertagen branschpraxis för skydd av personlig information som skickas till oss, såväl under överföringen som efter mottagandet.

Dessvärre kan ingen överföring på Internet eller metod för elektronisk lagring vara 100 % säker. Även om vi strävar efter att skydda din personliga information, så kan vi inte garantera dess absoluta säkerhet.

Lagring av uppgifter

PCSpecialist sparar din information endast så länge den behövs för syftet med denna policy, så länge ditt konto är aktivt (det vill säga under ditt PCSpecialist-kontos livslängd), såsom anges i denna policy, eller i den mån det behövs för att kunna tillhandahålla dig våra Tjänster. PCSpecialist bevarar och använder dina uppgifter i den utsträckning det behövs för att uppfylla våra juridiska åtaganden (till exempel, om vi är skyldiga att spara din information enligt skatte-/inkomstlagstiftning), för att lösa tvister, uppfylla våra avtal, eller något som i övrigt anges i den här policyn. Vi bevarar även loggar för interna analyssyften. Dessa loggar bevaras oftast bara för en kortare tidsperiod, utom i fall då de används i säkerhetssyfte, för att öka webbplatsens funktionalitet, eller då vi har juridisk skyldighet att bevara dem under längre tidsperioder.

Dina rättigheter

Du kan utnyttja ett antal rättigheter gällande behandlingen av informationen om dig. Om du önskar hantera, ändra eller radera din personliga information, kan du göra detta via ditt onlinekonto hos PCSpecialist eller genom att kontakta oss. Vid begäran, förser PCSpecialist dig med information huruvida vi besitter någon personlig information om dig eller inte. Genom att besöka ditt onlinekonto, kan du komma åt, ändra, och radera viss personlig information kopplad till ditt konto. Under vissa omständigheter, har du även rätt att begära att din personliga information raderas, och att få en kopia på din personliga information i ett lättillgängligt format. Om du behöver ytterligare hjälp, kan du kontakta PCSpecialist via Webbplatsens kontaktsektion. Vi besvarar din förfrågan inom en rimlig tidsram. Om vi hanterar din information baserat på våra legitima intressen som förklarats ovan, eller i det offentligas intresse, kan du i vissa fall motsätta dig den hanteringen. I sådant fall, upphör vi med hanteringen av din information såvida vi inte har tungt vägande legitima grunder för att fortsätta vår hantering eller om så krävs av juridiska skäl. I de fall vi använder din information för direkt marknadsföring, kan du alltid motsätta dig detta via länken för uppsägning som finns i meddelandena.

Återkallelse av medgivande

Du har rätt att återkalla ett medgivande gällande vår behandling av dina personliga uppgifter och din användning av tjänsterna. Till exempel, kan du återkalla ditt medgivande till marknadsföring via e-post genom att använda uppsägningslänken i dessa meddelanden. Du kan när som helst välja att återkalla ditt medgivande gällande vår behandling av din personliga information och din användning av tjänsterna genom att kontakta oss på [email protected] och begära att alla anknutna uppgifter som vi har ska raderas. Borttagningen är permanent och ditt konto kan inte återinrättas.

Ändringar i integritetspolicyn

Vi kan ibland komma att göra tillägg i eller uppdatera den här policyn. Om vi anser att det handlar om materiella förändringar, meddelar vi dig genom följande åtgärd (eller flera): (i) publicerar förändringarna på Webbplatsen, (ii) skickar dig ett e-postmeddelande eller meddelande om förändringarna. Vi uppmanar dig att regelbundet återkomma för att se om uppdateringar har skett.

Kontakt

Om du har några frågor:

Kontakta PCSpecialist på 0406-286 229.

Skicka ett e-postmeddelande till PCSpecialist chefen för dataskydd Nikki Harrison på [email protected].

Skriv till oss på följande adresser:

Trompenburgstraat 4
6412 ZH
Heerlen
Limburg
Nederländerna

Om du bor inom EES och har ett klagomål, kan du även skicka ett klagomål via din lokala tillsynsmyndighet för dataskydd.