Vi är:PCSpecialist B.V. - företagets registreringsnummer KVK 81373643
Vår adress är:Trompenburgstraat 4, 6412 ZH, Heerlen, Nederländerna
Vi kan bli kontaktade på:Via post till vår postadress
via e-post till - [email protected]
eller på telefon - 0406-286 229
Du är:en köpare av våra varor och/eller tjänster


Detta dokument innehåller en mängd information varav somligt är av juridisk natur. Vi har försökt göra detta så lättförståeligt som möjligt och uppmuntrar dig att läsa detta noggrant innan du beställer några varor och/eller tjänster av oss. När du beställer varor från den här webbsidan samtycker du till att bindas till detta avtal.

1
Betydelsen av ord vi använder
1.1"Avtal" hänvisar till dessa villkor, returpolicyn, integritetspolicyn och alla orderformulär och betalningsinstruktioner du har tillhandahållits;
1.2"Kunden", "du", "dig" ,"din" och "ditt" menas du person som använder denna webbsida för att beställa varor eller tjänster;
1.3"Varor" eller "Produkter" menas den dator eller laptop som du har beställt från oss och all annan hårdvara eller mjukvara beställt av dig vilket är ifyllt i ditt orderformulär;
1.4"Service" eller "Tjänster" menas den service för heminstallation vi erbjuder våra kunder. De exakta detaljerna beror på vilken grad av service som valts;
1.5"Villkor" menas detta dokument och de uppdateringar till detta dokument som visas på vår webbsida;
1.6"vi", "oss" och "vår" är hänvisningar till PCSpecialist B.V..
1.7"Webbsida" är en hänvisning till webbsidan, www.pcspecialist.se vilken drivs av oss och på vilken dessa villkor visas.


2
Beställa från oss
2.1När du beställer varor och/eller tjänster från oss ingår du ett avtal med oss för köpet av varorna och/eller utförandet av tjänsterna. Du måste noga se till att uppgifterna du lämnar till oss är korrekta och kompletta vid tidpunkten för beställning.
2.2 Alla beställningar du lägger hos oss är beroende av produkttillgänglighet och vårt godkännande. När du lägger en beställning online skickar vi dig ett mejl som bekräftar din beställning (orderbekräftelsen) Om varorna inte finns tillgängliga kontaktar vi dig per telefon eller e-post och erbjuder dig en alternativ produkt eller möjlighet att avbryta din beställning.
2.3Varor och tjänster som köps från denna webbplats är endast avsett för att användas av dig och du garanterar att inga varor du köpt är avsedda för återförsäljning om du inte är registrerad som återförsäljare hos oss.
2.4Beställning från denna webbplats kan kräva att du anger ett användarnamn och lösenord. Du måste se till att du håller dessa uppgifter säkra och inte ger dessa uppgifter till en tredje part.
2.5Vi kommer att vidta alla rimliga åtgärder, så länge det står i vår makt, att hålla uppgifterna om din beställning och betalning säkra, men förutom vid försumlighet från vår sida kan vi inte hållas ansvariga för förlust du drabbas av om en tredje part skaffar sig obehörig tillgång till någon data du anger när du går in på eller beställer från webbplatsen.
2.6Beskrivning och pris på varor du beställer kommer att stämma med det som visas på vår webbplats vid tidpunkten för din beställning.
2.7När du gjort en beställning får du ett mejl från oss med en bekräftelse på att vi tagit emot din beställning (orderbekräftelsen). Avtalet mellan oss (avtal) kommer bara att upprättas när vi skickar orderbekräftelsen till dig.
2.8Vid beställning av tjänsten heminstallation ingår inte följande:

 • E-post/internetabonnemang, och abonnemanget måste redan vara igång.
 • Vi kan inte garantera att din befintliga kringutrustning (skrivare, skannrar mm) kommer att fungera med den nya datorn på grund av potentiella kompatibilitetsproblem eller att tillgång till rätt drivrutiner saknas.
 • Sladdar och/eller komponenter.
 • Data-backup eller borttagande av virus (observera att virus kan medföra att denna tjänst inte kan utföras).
 • Installation av mjukvara för applikationer.
 • Överföring av filer från maskiner som är äldre än 5 år, som kör ett operativsystem äldre än Windows 98, eller med en processor under Intel 386 eller motsvarande.
 • 2.9Om en heminstallationstjänst avbokas inom 24 timmar från den ursprungliga bekräftelsen av bokningen, och du behöver omboka besöket, så får du betala besökskostnaden igen, kostnaden för detta är 430 kr.
  2.10Vid samtal från England, Skottland eller Wales: samtal till 03- nummer ingår i ditt standardminutpris för nätkostnad från mobiltelefoner med abonnemang och även i alla samtalspaket från fasta telefoner. Om du inte har ett abonnemangspaket eller du använder kontantkort är kostnaden för samtal samma som till 01- och 02-nummer.

  Vid samtal från någon annanstans: samtal till 03-nummer kanske inte ingår i din standardminutpris för nätkostnad eller i något abonnemangspaket. Samtalskostnader kan variera. Var vänlig hör med din telefonleverantör innan du ringer.
  2.11När en betalning görs med SEPA (Single Euro Payments Area) Direct Debit kommer vi att debitera ditt angivna bankkonto inom 1-2 arbetsdagar.


  3
  Priser
  3.1Alla priser som visas på webbplatsen är inklusive moms (i förekommande fall) men utan leveranskostnader.
  3.2Priser kan ändras när som helst, men ändringar påverkar inte beställningar där vi redan har skickat en orderbekräftelse.
  3.3Det totala priset för beställda varor eller tjänster, inklusive leveranskostnader, visas på webbplatsen när du gör din beställning. När du betalar med kredit- eller betalkort sker betalningen vid tidpunkten för din beställning och inte när beställningen skickas.
  3.4När betalning görs med banköverföring kommer vi inte att skicka några produkter innan vi fått bekräftat att betalningen gått igenom. Ingen betalning kommer att anses som genomförd innan vi mottagit bekräftelse på att betalningen gått igenom.
  3.5När en beställning görs med finansiering för betalning av varor måste leveransen göras till den adress som angivit på ansökan om finansiering.
  3.6Vår webbplats innehåller ett stort antal produkter och det är alltid möjligt att, trots vår bästa ansträngningar, några av produkterna som listas på vår webbplats kan vara felaktigt prissatta. Vi är inte skyldiga att tillhandahålla produkten till dig till det felaktiga priset, även efter att vi skickat en orderbekräftelse till dig, om ett fel i vår prissättning har skett. Priset verifieras när din beställning har satts samman.
  3.7Om något fel i vår prissättning hittas kommer vi att meddela dig så snart som möjligt per telefon eller e-post och erbjuda dig alternativet att bekräfta din beställning med det korrekta priset eller ångra din beställning. Om du upphäver din beställning betalar vi tillbaka eller krediterar vi dig för den summa som betalats av dig eller som har debiterats från ditt kredit/betalkort för varorna. Om du inte bekräftar eller upphäver din beställning inom 3 arbetsdagar från underrättelsen antar vi att du vill upphäva din beställning och din beställning upphävs av oss.
  3.8I vissa fall kan det bli nödvändigt för oss att begära ytterligare information från dig för att kunna göra CNP-kontroller (cardholder not present) på mottagna betalningar för att förhindra bedrägerier. Detta ligger i alla kortinnehavares intresse. Om du inte kan lämna ytterligare information när så efterfrågas kan beställningen avbrytas eller leveransadressen ändras till den registrerade kortadressen efter vårt gottfinnande.


  4
  Kampanjer
  4.1Kampanjer, såsom spelkoder, vouchers, gratis saker och rabatter erbjuds i mån av tillgänglighet. Kampanjer kan avslutas när som helst och utan förvarning.
  4.2Vi strävar efter att uppfylla alla kampanjer men kan inte hållas ansvariga om kampanjer förfaller, upphör, avslutas eller inte är tillgängliga.
  4.3I ovanliga fall kan kampanjer förfalla efter att en beställning gjorts och innan beställningen skickats till dig. Vi kan inte hållas ansvariga i dessa fall.
  4.4Kampanjer har ett kontantvärde på 0,14 kr.


  5
  Leverans
  5.1Leveranstid som uppskattats vid tidpunkten för beställning är ungefärliga och kan variera. Varor levereras till den adress som anges av dig vid tidpunkten för beställning.
  5.2Din beställning kommer att behandlas så fort som möjligt efter din orderbekräftelse och i varje fall inom 30 dagar från orderbekräftelsens datum, om inte exceptionella omständigheter föreligger.
  5.3Var vänlig se till att du eller någon som har befogenhet att signera mottagandet av varorna å dina vägnar finns tillgänglig att ta emot varorna. Inspektera paketet när du tar emot leveransen för att upptäcka synliga skador. Om det finns skador kan du antingen vägra ta emot leveransen, eller acceptera den som skadad.
  5.4Produkterna övergår till ditt ansvar från och med tidpunkten för leverans.
  5.5Du kan hämta varorna från våra lokaler efter överenskommelse med oss i förväg. Var vänlig se till att du har giltig legitimation vid tiden för avhämtning för att bevisa ditt namn och beställningsadress.
  5.6Om du har valt ett alternativ med "snabbleverans" när du gjorde din beställning kommer vi att sträva efter att skicka din beställning inom den angivna snabbleveranstiden. Tiden för snabbleverans är inte garanterad och om vi inte kunde skicka dina varor inom tidsramen kommer tjänsten automatiskt att nedgraderas till nästa tillgängliga servicenivå och prisskillnaden betalas tillbaka. Tjänsten snabbleverans startar när vi tagit emot bekräftelse på genomförd betalning (eller bekräftelse för att genomföra din beställning från vårt finansieringsbolag) och skickar ett meddelande till dig att din beställning är under behandling. Tjänsten snabbleverans anses genomförd när beställningen har skickats av oss, och ingen hänsyn tas till förseningar i leveransen efter det.
  5.7Om du beställer produkter från vår webbplats för leverans utanför Storbritannien kan de bli föremål för export/import-kostnader och skatter som läggs på när leveransen når den angivna destinationen. Du ansvarar för betalning av alla sådana importkostnader och skatter. Observera att vi inte har någon kontroll över dessa avgifter och kan inte förutse beloppet. Var vänlig kontakta din lokala tullmyndighet för ytterligare information innan du gör din beställning.
  5.8Observera att varor kan bli föremål för inspektion av din lokala tullmyndighet när leverans sker utanför Storbritannien.


  6
  Avbeställningar och returer
  6.1Om du ingår avtal som konsument har du rätt att säga upp avtalet när som helst inom 14 kalenderdagar med början dagen då du erhöll produkterna. Du måste meddela oss via hållbart medium (e-post/brev) och hänvisa till ditt ordernummer i all kommunikation. Meddelande per telefon är inte tillräckligt.
  6.2Om du ingår avtal som företagskund/handelspartner gäller inte klausul 6.1. Beställningar av eller åt företag kan inte avbeställas efter att de har lagts. En beställning bedöms vara en företagsbeställning om den betalas via ett företagskonto eller betalkort/kreditkort utställt till ett företag, eller om en företagsadress eller ett PO-nummer har uppgetts. Om din beställning är felaktig eller skadad och du vill reklamera den måste du meddela oss via ett varaktigt medium inom 30 kalenderdagar efter att du mottagit varorna. I annat fall anses du ha accepterat varorna, vilket innebär att eventuella överträdelser av avtalet endast kan ses som brott mot garantin. Klausulerna 6.10 och 6.11 gäller för ofullständiga, felaktiga, trasiga eller fysiskt skadade varor.
  6.3Du måste också returnera produkten/produkterna till oss omedelbart, i samma skick du tog emot dem, och på din egen bekostnad och risk. Du har en laglig skyldighet att behandla produkterna med rimlig aktsamhet under tiden de är i din besittning. Om du inte fullföljer detta åtagande kan vi ha rätt att vidta åtgärder mot dig för att få kompensation.
  6.4Vi erbjuder inte hämtning av beställningar som levereras till Island, Färöarna, Andorra, Kanarieöarna, Réunion, Martinique och Guadeloupe. Garantitjänsten är strikt enligt serviceavtalet. Detta innebär att om det skulle uppstå ett fel på din beställning är det ditt ansvar att returnera de felaktiga varorna till oss på egen bekostnad med hjälp av din budfirma och försäkring. När vi har lagat eller ersatt varorna skickar vi tillbaka dem till dig på vår bekostnad.
  6.5Leveransen av tjänster (nämligen en snabbleverans/prioriterad byggtjänst om dessa beställts) återbetalas inte eftersom detta tjänsteavtal kommer att ha slutförts inom avbeställningstiden.
  6.6När de avbeställda produkterna har tagits emot av oss kommer vi att göra en återbetalning till ditt betal- eller kreditkort eller skriva en check eller göra en banköverföring av hela beloppet inom 14 dagar, inklusive leveranskostnader (utom de ytterligare kostnader som uppstår om du väljer en typ av leverans annan än den billigaste standardleveransen som vi erbjuder) utom upphämtningskostnaden vi betalade för upphämtningen av varorna i förekommande fall.
  6.7Förutom vid felaktiga eller felaktigt beskrivna varor kan vi komma att kräva dig på en summa inte överskridande direkta kostnader för att återfå varorna, om du inte returnerar varorna som begärts. Alla ursprungliga delar som har levererats måste returneras med begäran om återbetalning. Detta inkluderar, men begränsas inte till, välkomstpaket, mjukvaruskivor, sladdar, digitala nedladdningskoder såsom spel, chassi-tillbehör och kringutrustning.
  6.8Programvara eller förbrukningsvara som har öppnats eller aktiverats kan inte avbeställas och kommer inte att återbetalas. Var god se avsnitt 28(3)(b) i Consumer Contracts Regulations 2013 för mer information.
  6.9Fullständiga uppgifter om dina juridiska rättigheter enligt Consumer Contracts Regulations 2013 kan fås från din lokala Citizen's Advice Bureau eller Trading Standards Office i Storbritannien.
  6.10Om varorna som levererats till dig är ofullständiga/fel eller fysiskt skadade ska du meddela oss via e-post, brev eller webbmejl genom att logga in på ditt konto inom 72 timmar efter mottagandet. Om du inte meddelar oss inom 72 timmar efter mottagandet kommer det att resultera i att all fysisk skada anses ha uppstått när varan var i din vård och att varorna levererades korrekt och fullständigt.
  6.11Om du misstänker att varan är felaktig och önskar returnera den måste du kontakta oss inom 72 timmar efter att felet upptäcktes och lämna en RMA (Return Material Authorisation) begäran. Vi undersöker den återlämnade produkten och om du är berättigad meddelar vi dig om dina alternativ (vilka kan vara att antingen reparera, ersätta eller få pengarna tillbaka) via e-post inom en rimlig tid. Vi kommer att utföra en reparation, ersättning eller återbetalning så fort som möjligt, och i vilket fall som helst inom 30 dagar från det datum du bekräftar om du valt reparation eller ersättning, och inom 14 dagar om du valt att få pengarna tillbaka för den felaktiga produkten.
  6.12För återbetalning kommer vi att betala tillbaka pengar utan onödigt dröjsmål, och inte senare än:

 • 14 dagar efter dagen då vi får tillbaka skickade varor från dig, eller
 • (om tidigare) 14 dagar efter den dag du uppvisar bevis på att du returnerat varorna, eller
 • om inga varor har lämnats ut, 14 dagar efter den dag då vi mottagit information om ditt beslut att avsluta detta avtal.
 • 6.13För alla returer som beror på skada eller misstänkt fel ordnar vi upphämtning på vår bekostnad inom den första månaden efter mottagandet eller enligt villkoren i din garanti. Om produkten visar sig inte vara felaktig blir du ansvarig för kostnaden för upphämtning, omleverans, arbete och ny förpackning om det behövs. Vi erbjuder inte upphämtning av varor för beställningar som levererats till Kanalöarna, Norge, Island eller Schweiz.
  6.14Kringutrustning (alla föremål som inte är en bärbar eller stationär dator) måste skickas tillbaka till oss genom ditt eget leveransalternativ. Vi anordnar inte hämtning av någon kringutrustning inom den första månaden efter mottagandet eller vid något tillfälle efter detta datum.
  6.15Då upphämtning arrangerats av oss är du fortfarande skyldig att iaktta varsamhet för att se till att produkterna paketeras tillräckligt för den typ av varor som returneras. På grund av de erbjudna varornas beskaffenhet rekommenderar vi att originalförpackningen används. Om originalförpackningen inte är tillgänglig kan ny specialförpackning beställas från oss. Då du använder din egen förpackning ansvarar du för reparationskostnader av skador som uppstår på grund av otillräcklig paketering. Vi bekräftar bara att varan har ankommit till oss i ett acceptabelt skick efter att vi har öppnat och inspekterat varan.
  6.16När du returnerar varor genom vårt eget leveranssätt där varor upptäcks vara defekta återbetalar vi dig upp till 143 kr av kostnaden du ådragit dig. Återbetalning sker endast efter mottagande av bevis på transportkostnaderna och gäller endast så länge varorna omfattas av den garantiperiod som anges i din beställning.
  6.17När varor returneras inom 14 dagars ångerrätt, om varorna inte är i rimligt skick eller om varorna har hanterats på ett onödigt sätt, förbehåller vi oss rätten att erbjuda endast en del i återbetalning.
  6.18Om du avbryter en heminstallationstjänst efter att din beställning har skickats kommer en avbokningsavgift på 559 kr inklusive moms att dras av från eventuella återbetalningar.
  6.19Om du vill skicka tillbaka systemet i originalförpackningen och du antingen inte tycker att paketeringen är lämplig för retur, eller du inte sparade originalförpackningen, kontakta oss gärna om ersättningsförpackning mot en kostnad.
  6.20Konsumenter har en lagstadgad garantirätt för varor de har till sitt förfogande.
  6.21Vi är inte skyldiga och ovilliga till att delta i ett tvistemål inför en skiljenämnd. Europa-kommissionen erbjuder en plattform för att lösa tvister, den finns tillgänglig här: http://ec.europa.eu/consumers/odr/


  7
  Garanti
  7.1Utöver eventuell garanti du köpt tillsammans med dina varor är alla varor garanterat felfria 12 månader från leveransdatum. Denna garanti påverkar inte din lagstadgade rätt som konsument.
  7.2Enligt klausul 7.3 så måste varor som vi anser vara undermåliga under garantiperioden repareras eller ersättas med en vara av samma eller bättre prestanda och till samma eller högre värde vid det tillfälle en "return material authorisation" ("RMA") genereras. Alla produkter som returneras enligt garantin måste ha tilldelats ett giltigt RMA-nummer. Alla varor som tagits emot av oss utan ett giltigt RMA-nummer kommer att avvisas och skickas tillbaka till avsändaren.
  7.3Om du beställer ett grafikkort för ett visst moderkort och tillverkaren av AIB (add-in-board) inte namnges i produktbeskrivningen eller på den slutliga fakturan, så erhåller du ett grafikkort som uppfyller specifikationerna för modellen/versionen i fråga. Om grafikkortet byts medan garantin gäller, tillhandahåller vi ett grafikkort som uppfyller eller överskrider specifikationerna för modellen/versionen i fråga Denna modell kan komma från en annan AIB-tillverkare, och därmed kan den faktiska prestandan vara något högre eller lägre än för originalmodellen.
  7.4Denna garanti gäller inte för någon defekt på varorna som uppstår från normalt slitage, uppsåtligt skada, olycka, oaktsamhet från dig eller någon tredje part (t ex inte använt ett överspänningsskydd), användning på annat sätt än det som rekommenderas av oss eller tillverkaren (t ex i en oventilerad/het eller dammig miljö), brister i efterlevnad av tillverkarens instruktioner, eller annan ändring eller reparation utförd utan tillverkarens godkännande.
  7.5Om inget annat anges ska alla LCD/LED - paneler anses vara av klass 2, vilket uppfyller ISO ISO-9241-302, 303, 305, 307:2008 pixeldefekter. Döda pixlar på LCD/LED-paneler täcks av tillverkarens garantivillkor. Vi garanterar inte att du kommer att få en ersättningsskärm om din skärm får en eller flera döda pixlar.
  7.6Vi kan inte hållas ansvariga för förlust av data, och behöver inte påminna dig om att ta backup på ditt data. Ditt data är ditt ansvar och du bör vidta alla nödvändiga åtgärder för att återställa det om en förlust inträffar. Det kan hända att hårddiskar och/eller SSD-diskar formateras eller ersätts när de returnerats enligt garantin, oavsett vad som i övrigt har angivits.
  7.7Batterier till bärbara datorer har en garanti på maximalt 6 månader, oavsett vilket garantialternativ som har tecknats.
  7.8Till skillnad från de flesta datorföretag tillåter vi att du öppnar chassit och installerar dina egna komponenter utan att vår garanti upphör att gälla enligt följande villkor:

  • om åtgärder av personen som installerar komponenterna orsakar skada på datorn upphör din garanti att gälla;

  • om du installerar komponenter som inte köpts från oss och de orsakar problem med din dator upphör din garanti att gälla;

  • om du installerar komponenter som inte köpts från oss kommer vi inte att erbjuda någon support för att installera dem, eller för några problem du har i samband med komponenterna du har installerat.

  • vi ger support när du installerar komponenter som köpts från oss under förutsättning att du köpt dem genom uppgraderingstjänsten som finns tillgänglig på ditt online-konto.
  7.9Vi förbehåller oss rätten att avbryta garantin eller neka service om ditt chassi, moderkort, CPU eller BIOS har bytts ut utan tillstånd.
  All manipulering, reparation eller modifiering av icke godkänd personal innebär att garantin upphör att gälla.
  7.10Om du skulle ta någon vara inköpt hos oss till en tredje part och låta dem försöka diagnostisera eller reparera ett fel på datorn kan alla garantier för beställningen upphöra och vi kommer inte att ersätta några resekostnader eller andra kostnader på plats eftersom vi inte erbjuder eller tar betalt för på-plats-garantier. Om du har problem med din beställning måste du kontakta oss för rådgivning och om det behövs för att få ett RMA-nummer och returnera varan till oss genom det angivna returförfarandet.
  7.11I händelse av mjukvaru- eller hårdvarufel ansvarar vi inte för att ersätta, ominstallera eller kompensera för mjukvara som förloras, skadas eller korrumperas. Detta gäller endast mjukvara som tillhandahålls utan kostnad från oss eller tredje parts-mjukvara som installerats av dig.
  7.12Död pixel-garanti - om du beställer en död pixel-garanti och du rapporterar en död pixel inom den specificerade tidsramen på död pixel-garantin hämtar vi den bärbara datorn från din lokal och ersätter skärmen med en defekt-fri modell med likvärdig eller bättre specifikation. Hämtning och omleverans ingår tillsammans med all arbetskostnad, och tjänsten kan användas ett obegränsat antal gånger under garantiperioden.

  Död pixel-garantin startar den dag du tar emot din beställning och alla döda pixlar måste rapporteras inom tidsramen för garantin för att berättiga till utbyte. Skärmar som är spruckna, skadade eller trasiga täcks inte av död pixel-garantin oavsett hur många pixlar som inte fungerar. Den här garantin täcker inte externa skärmar som köpts, bara själva skärmen på den bärbara datorn täcks.

  Tyvärr kan vi inte ordna hämtningar från Island, Färöarna, Andorra, Kanarieöarna, Réunion, Martinique och Guadeloupe, men vi kan återbetala upp till 702 kr för dina fraktkostnader.
  7.13Om en produkt repareras utanför den garantiperiod som anges i din beställning kan vi ordna hämtning med vår kurir. Kostnaden för hämtning är 702 kr inklusive moms. Om inget annat anges i den angivna garantin är den för eventuella reservdelar begränsad till högst ett år från det datum då din retur skickades. För reparerade delar är garantin begränsad till maximalt tre månader.
  7.14Tar du inte emot varorna när de returneras till dig (oavsett skäl), eller om du uppger att du inte vill ha varorna levererade, kommer dessa att kvarhållas i upp till 12 kalendermånader från det att de först inkom till oss. Efter de 12 månaderna kommer vi att göra nya försök att kontakta dig så att eventuell betalning kan göras och/eller för att komma överens om när varorna ska levereras till dig.

  Går du inte med på att vi returnerar varorna, eller om vi inte lyckas få kontakt via någon av våra kommunikationskanaler (e-post eller vanlig post) och du inte reglerar eventuell skuld och föreslår ett lämpligt leveransdatum inom 14 kalendermånader från det att varorna först inkom till oss, kommer varorna att förstöras och/eller kasseras. Vi tar inte ansvar för läckor eller förlust av data och/eller inkomst och/eller varor som skadas eller försvinner i speditionen. Du är fri att ordna med en egen kurir som hämtar varorna om du föredrar det. För att undanröja eventuella oklarheter så är ett lämpligt leveransdatum en arbetsdag max 30 kalenderdagar från det att du lämnade ditt besked i ett svar till oss.


  8
  Service för uppgradering
  8.1Uppgraderingstjänsten som erbjuds kunder som vill köpa uppgraderingar till sin befintliga dator som köpts av oss. Vi garanterar inte kompatibiliteten för system andra än den ursprungliga beställningen som köptes och vi förutsätter att du inte har installerat några andra komponenter i systemet när vi gör en onlinekontroll för kompatibilitet.
  8.2Om en uppgraderingstjänst med hämtning och omleverans har valts utgår vi ifrån att datorn är fullt fungerande och inte har några skador eller defekter. Om datorn kräver reparation och inte omfattas av garanti kommer vi att kräva betalning för dessa och vi kontaktar dig för att ordna med betalning innan några uppgraderingar slutförs.
  8.3Innan du betalar för uppgraderingstjänsten får du uppgift om lagersaldo för varje komponent du valt:

  FärgStatus
  Den här varan finns i lager och är redo att skickas.
  Den här vara finns i lager med det finns fler beställningar för denna vara än vår nuvarande lagernivå. Förseningar kan inträffa.
  Den här varan finns för närvarande inte i lager. Den kommer att beställas på begäran och din beställning blir inte komplett förrän denna vara kommer.


  Ovanstående indikatorer är endast vägledande och vi kan inte hållas ansvariga för några fel eller utelämnanden i vårt lager.
  8.4Om du väljer en uppgraderingstjänst med upphämtning och omlevelans får du möjlighet att boka in en upphämtning med vår kurir efter att den nya uppgraderingsbeställningen blivit behandlad. Denna upphämtningstjänst efterfrågas automatiskt hos vår kurir och vi kan inte ta något ansvar eller kompensera för någon utebliven hämtning av någon anledning.
  8.5Om uppgraderingen inte kan utföras av någon anledning annan än vår egen oaktsamhet är du inte berättigad till en återbetalning av kostnader för hämtning och omleverans eller kompensation av något slag.


  9
  Säkerhet på vår webbsida
  9.1Krypteringsteknik: Vi använder branschstandarden secure sockets layer (SSL) 256-bitars krypteringsteknik för att säkerställa att all din personliga information och transaktionsinformation krypteras innan överföring. För att kontrollera att du är i en säker del av vår webbplats kan du titta i adressfältet på din webbläsare så ser du https till skillnad från http. All denna teknik och våra policyer finns till för att säkra din integritet från obehörig åtkomst/olämplig användning.
  9.2Externa webbplatser: Om du använder länkar på vår webbplats som leder dig till externa webbplatser har vi ingen kontroll på hur dina uppgifter behandlas. Eftersom andra webbplatser kan behandla dina uppgifter annorlunda rekommenderar vi att du kontrollerar integritetspolicyerna för varje webbplats du besöker


  10
  Att använda vår webbsida
  10.1Information, innehåll och material som finns tillgängligt på vår webbplats kan variera då och då utan att vi meddelar dig. Detta är för att säkerställa att webbplatsen är så aktuell som möjligt.
  10.2Vi strävar efter att ha webbplatsen tillgänglig hela tiden, men du förstår säkert att vi inte kan garantera detta eller att den kommer att vara felfri och vi kan inte ta ansvar för några problem som detta kan medföra. Vi strävar efter att hålla webbplatsen så uppdaterad som möjligt; alla produktbeskrivningar som visas på webbplatsen är korrekta när informationen läggs in men informationen som visas för tillfället kanske inte alltid speglar läget vid exakt den tidpunkt du lägger din beställning.
  10.3Du får inte påverka hur vår webbplats fungerar och inte heller kringgå säkerheten på webbplatsen, manipulera, eller hacka in i, eller på annat sätt försöka störa vårt datorsystem, server, webbplats, router eller någon annan enhet eller tjänst ansluten till internet.
  10.4Du måste vara 18 eller äldre för att använda våra tjänster. Minderåriga under 18 och minst 13 år gamla har endast tillåtelse att använda våra tjänster genom ett konto som ägs av en förälder eller vårdnadshavare med lämpligt tillstånd från dem och med deras direkta tillsyn. Barn under 13 har inte tillstånd att använda vår webbplats eller tjänsterna. Du är ansvarig för alla aktiviteter som utförs av en minderårig på ditt konto.


  11
  Din information
  11.1Där vi har efterfrågat uppgifter från dig för att kunna leverera varor eller tjänster går du med på att lämna korrekt och fullständig information.
  11.2Du ger oss tillstånd att använda, lagra eller på annat sätt behandla dina personuppgifter för att kunna leverera varor och tjänster till dig och för marknadsföringsändamål ("syftet"). Syftet kan inkludera avslöjandet av dina personuppgifter till tredje part från tid till annan när detta krävs enligt lag eller för att kunna leverera varor och tjänster till dig. Vi lämnar inte vidare eller säljer dina kontaktuppgifter till tredje part.
  11.3Du har rätt att begära en kopia på de personuppgifter vi har om dig. Var vänlig kontakta oss om du önskar begära ut dessa uppgifter.
  11.4Du bör inte erhålla oombedd e-post eller telefonsamtal från företag vi gör affärer med och vi säljer inte dina uppgifter vidare till dessa företag.
  11.5Alla personliga data lagras och hanteras i enlighet med vår sekretesspolicy.
  11.6Avtalstexten, som ledde till beställningen, lagras av oss och kan göras tillgänglig för dig efter att kontraktet har avslutats. Var vänlig kontakta oss så ger vi dig denna information.


  12
  Klagomål på vår service
  12.1Vi hoppas du inte har några klagomål angående vår service men om du har ett problem så kontakta oss gärna så kommer vi att göra vårt bästa för att svara dig inom 5 arbetsdagar.


  13
  Våra immateriella rättigheter
  13.1All copyright, designrättigheter, patent, uppfinningar, loggor, företagsnamn, firmanamn, namn på tjänster och varumärken, internet-domännamn, ideella rättigheter, rättigheter i databaser, data, källkod, mjukvara, specifikationer, sakkunskap, processer och affärsmetoder (i alla fall oavsett om det är registrerade eller oregistrerade och inklusive alla rättigheter att ansöka om registrering) inom och rörande denna webbplats och de varor och tjänster (inklusive information, innehåll, material eller data som visas på den) tillhör oss eller våra licensutgivare och alla sådana rättigheter är förbehållna. Insamlandet, bearbetningen och sammanställningen av allt innehåll på webbplatsen är vår exklusiva egendom och skyddas av copyright. Du får inte förändra, kopiera, reproducera, ladda upp, posta, överföra eller distribuera något material eller information eller ladda ned från vår webbplats med några medel eller på något sätt om du inte uttryckligen har blivit ombedd att göra det.


  14
  Friskrivning och begränsning av vårt ansvar
  14.1Begränsningar av vårt ansvar: Vi begränsar inte vårt ansvar mot dig för personskada eller död som uppstår som en direkt följd av vår oaktsamhet, till bedrägeri som begåtts av oss eller av någon annan orsak som är olaglig att begränsa eller exkludera. Vi avsäger oss allt ansvar gentemot dig för tillhandahållandet av varor och tjänster så långt det är möjligt enligt gällande lag. Detta påverkar inte dina lagstadgade rättigheter som konsument. Om vi bedöms ansvariga för någon förlust eller skada mot dig är sådant ansvar begränsat till det belopp vi har erhållit från dig gällande sådana varor och tjänster från vilket kravet har uppstått. Vi kan inte acceptera något ansvar för något förlust, skada eller kostnad, inklusive någon direkt eller indirekt förlust såsom förlust av vinst, oavsett hur den uppstår.
  14.2Indirekta eller obetydliga förluster: Vi tar inte ansvar för någon indirekt förlust, obetydlig förlust, förlust av data, förlorad inkomst eller vinst, förlust eller skada på goodwill, förlust av eller skada på egendom och/eller förlust från krav från tredje part som uppstår från användandet av webbplatsen eller varorna och tjänsterna eller till följd av någon brist hos någon vara köpt från oss.
  14.3Webbplatsen: Vi tar inte något ansvar för några förseningar, brister, felaktigheter eller utelämnande eller förlust av överförd information, virus eller annan kontamination eller destruktiva egenskaper som överförts till dig eller ditt datorsystem via vår webbplats. Vi har varit väldigt noga med att se till att informationen som finns tillgänglig på denna webbplats är korrekt och fri från fel. Vi ber om ursäkt för eventuella fel eller underlåtanden som kan ha förekommit. Vi kan inte garantera att användandet av denna webbplats är felfritt eller ändamålsenligt, lägligt, att brister rättas till, eller att webbplatsen eller servern som gör den tillgänglig är utan virus eller buggar eller representerar den fullständiga funktionaliteten, riktigheten, pålitligheten av webbplatsen och lämnar inga som helst garantier, uttryckliga eller underförstådda, angående ändamålsenlighet eller riktighet.
  14.4Force majeure: Vi kan inte hållas ansvariga för brister eller förseningar vid leverans av varor eller utförande av tjänster där sådana brister uppstår till följd av någon åtgärd eller underlåtande som ligger utanför vår rimliga kontroll såsom ett verk av Gud eller av tredje part.
  14.5Säkerhetsbrott: Vi har vidtagit alla rimliga åtgärder för att förhindra internetbedrägerier och säkerställa att all data som samlas in från dig lagras så säkert och tryggt som möjligt. Dock kan vi inte hållas ansvariga om det extremt osannolika skulle inträffa att vi får ett brott mot våra säkra dataservrar eller hos tredje part.


  15
  Generella juridiska punkter
  15.1Möjlighet att överföra eller underkontraktera: Vi kan komma att lägga ut vilken del eller delar av leverans av varor och tjänster som vi erbjuder dig till underleverantörer från tid till annan och vi kan komma att föra över dina rättigheter och/eller skyldigheter enligt detta avtal utan ditt medgivande och utan något krav på att meddela dig.
  15.2Ändringar av villkor: Vi kan ändra eller variera villkoren när som helst. Alla variationer eller uppdateringar av dessa villkor publiceras på vår webbplats. Du anses ha accepterat den senaste versionen av villkoren när du köper våra varor och tjänster.
  15.3Hela avtalet: Detta avtal utgör hela avtalet mellan dig och oss. Inga andra villkor vare sig uttalade eller underförstådda ska utgöra del att detta avtal. I händelse av konflikt mellan dessa villkor och andra termer och bestämmelser ska dessa villkor råda. Genom att godkänna dessa villkor godkänner du också ovillkorligen returpolicyn och sekretesspolicyn. Du bör inte använda vår webbplats eller tjänsterna om du inte accepterar dessa villkor, returpolicyn och sekretesspolicyn.
  15.4Klausul rörande grupptalan: Där lagen så tillåter går både du och vi med på att endera får dra den andra inför rätta endast på egen hand och inte som målsägare/advokat eller part i någon form av grupptalan. Såvida inte både du och PCSpecialist B.V. går med på det får ingen skiljedomare eller domare behandla mer än en persons krav i en och samma tvist eller på annat sätt ta sig an någon form av grupptalan.
  15.5Ogiltighet: Om något villkor i vårt villkor ska anses ogiltigt, olagligt eller omöjligt att genomföra godkänner vi att ett sådant villkor skall tas bort och resterande avtal ska fortsätta gälla utan detta villkor.
  15.6Jurisdiktion och engelsk lag: Dessa villkor och vårt avtal ska styras av och tolkas i enlighet med engelsk och walesisk lag. Parterna godkänner härmed den exklusiva jurisdiktionen av domstolen i England och Wales.
  15.7Förseningar: Ingen försening eller underlåtenhet från vår sida att hävda våra rättigheter eller kompensation enligt avtalet skall leda till ett avstående av rättigheter från vår sida om inte sådant avstående bekräftas skriftligen.
  15.8Rättigheter och tredje part: Det är inte tänkt att parternas åtaganden och skyldigheter som beskrivs i detta dokument ska vara till fördel för och genomföras av någon annan person enligt Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999.
  15.9Tillverkningsplats: Din beställning kommer att tillverkas i Storbritannien.