INTRODUKTION

PC Specialist Ltd är angelägen om att förbättra våra metoder att bekämpa slaveri och människohandel. Som en del av IT-branschen erkänner vi vårt ansvar att ta ställning mot slaveri och människohandel. Detta är vårt första uttalande beträffande modernt slaveri och människohandel efter införandet av Modern Slavery Act 2015.

Det här uttalandet görs i enlighet med avsnitt 54(1) av Modern Slavery Act 2015 och utgör vår ställningstagande gällande slaveri och människohandel för räkenskapsåret som tar slut 31 augusti 2020.

ORGANISATIONSSTRUKTUR

PC Specialist Ltd är en tillverkare och återförsäljare av skräddarsydda stationära och bärbara datorer inom tekniksektorn. Vi levererar till de flesta europeiska länder samt till Storbritannien via vår webbplats. Vi har en årlig omsättning på 1 284 018 659,00 kr.

VÅRT FÖRETAG

Vår verksamhet, med fler än 220 anställda, bedrivs i en och samma fastighet i Storbritannien. Ungefär 142 anställda sysslar med produktion och lagerarbete, resten med administration och kundtjänst.

VÅRA LEVERANTÖRSKEDJOR

Våra leverantörskedjor omfattar Intel, Asus och Corsair.

Vi lägger ut vår komponenter globalt, bland annat till Fjärran Östern och delar av Europa. Med detta i åtanke ställs vi inför utmaningen som följer av olika länders juridiska, etniska och kulturella omständigheter. Vi följer därför en strukturerad arbetsgång för due diligence när vi ingår nya affärssamarbeten och omvärderar nuvarande, där det anses nödvändigt att säkerställa att förbindelsen efterlevs att båda parterna.

VÅRA POLICYER FÖR SLAVERI OCH MÄNNISKOHANDEL

Vi är angelägna om att säkerställa att varken slaveri eller människohandel förekommer i våra leverantörskedjor eller i andra delar av vår verksamhet. Vår antislaveri-policy speglar vårt engagemang för att handla etiskt och med integritet i alla affärssamarbeten och att implementera och upprätthålla effektiva system och kontroller för att säkerställa att slaveri och människohandel inte sker i våra leverantörskedjor.

DUE DILIGENCE-PROCESSER FÖR SLAVERI OCH MÄNNISKOHANDEL

Som en del av vårt initiativ att identifiera och minska riskerna granskar vi varje nytt potentiellt affärssamarbete. Vi har system för att:

 • Identifiera och värdera potentiella riskområden i våra leverantörskedjor.
 • Minska risken för att slaveri och människohandel sker i våra leverantörskedjor.
 • Bevaka potentiella riskområden i våra leverantörskedjor.
 • Skydda visselblåsare.

LEVERANTÖRERNAS EFTERLEVNAD AV VÅRA VÄRDERINGAR OCH ETISKA STÄLLNINGSTAGANDE

Vi har nolltolerans mot slaveri och människohandel. För att säkerställa att alla i våra leverantörskedjor och uppdragstagare efterlever våra värderingar har vi ett program som granskar efterlevnad.

Vi har en grupp med särskilt ansvar för att granska efterlevnad, vilken består av följande avdelningar:

 • Juridisk
 • Revision och efterlevnad
 • Human resources
 • Upphandling
 • Förs

UTBILDNING

Vi erbjuder utbildning för vår personal för att säkerställa en hög nivå av förståelse för riskerna med modernt slaveri och människohandel i våra leverantörskedjor och vår verksamhet.

VÅR EFFEKTIVITET FÖR ATT BEKÄMPA SLAVERI OCH MÄNNISKOHANDEL

Vi använder följande centrala resultatindikatorer (KPIs) för att mäta hur effektiva vi varit med att säkerställa att slaveri och människohandel inte skett i några delar av vår verksamhet eller leverantörskedjor:

 • Frågeformulär rörande efterlevnad för alla nya affärssamarbeten
 • Halvårsvisa uppdatering för alla nuvarande samarbeten

Danny Williams

VD
PC Specialist Ltd
Senast uppdaterad: 3 mars 2021

Vi använder cookies för att tillhandahålla en bättre tjänst. Fortsätt bläddra runt om du är nöjd med det eller läs vår integritetspolicy här.