GeForce Beyond:
En specialsändning från GTC

PC-entusiaster, missa inte specialsändningen GeForce Beyond. Lär dig mer om de senaste genombrotten inom spel- och grafikteknik – från NVIDIAs grundare och vd Jensen Huang i hans GTC-inledningstal.

Tisdag 20 september 2022, 17:00 svensk tid

Stream finns även tillgänglig på:

Twitch YouTube Twitter IBM Video

/* (function () { const second = 1000, minute = second * 60, hour = minute * 60, day = hour * 24; CountDownDate = "Sep 20, 2022 16:00:00"; const countDown = new Date(CountDownDate).getTime(), x = setInterval(function() { const now = new Date().getTime(), distance = countDown - now; document.getElementById("days").innerText = Math.floor(distance / (day)), document.getElementById("hours").innerText = Math.floor((distance % (day)) / (hour)), document.getElementById("minutes").innerText = Math.floor((distance % (hour)) / (minute)), document.getElementById("seconds").innerText = Math.floor((distance % (minute)) / second); //seconds }, 0) }()); */