2-PORTARS USB 3.1 PCI-E-KORT

Superspeed USB 3.1 Gen 2

Specifikationen Superdspeed USB 10 Gb/s (USB 3.1) ger ett 10 Gb/s-hastighetsläge som använder en mer effektiv datakodning och kommer att leverera mer än dubbelt så effektiv data jämfört med befintliga Superspeed USB över förbättrade, fullt bakåtkompatibla USB- kontakter och kablar. Specifikationen utökar den befintliga SuperSpeed-definitionen samtidigt som kompatibilitet med befintlig USB 3.0-programvara bibehålls, samt med befintliga 5 Gb/s-hubbar och -enheter och USB 2.0 produkter.

* Bilder endast som illustration.