MM800 RGB Polaris

Lys upp spelfältet.
MM800 RGB POLARIS bygger vidare på CORSAIR-musplattans hållbarhet, spårteknik och precision, med en helt ny nivå av LED-inlevelse. En mikrotexturerad yta med mindre friktion tillsammans med gott om ytområde (350x260x5 mm) ger pixelexakt spårning oavsett spel. 15 individuella RGB-zoner med äkta PWN-belysning ger bästa möjliga färgåtergivning. Synkronisera varje belysningszon med andra RGB-produkter från CORSAIR med CUE-programvara för en komplett och ultimat spelkonfiguration.

ÄKTA PWN-BELYSNINGSTEKNIK
Pulsbreddsmodulering visar den mest korrekta färgpaletten

INBYGGD USB-
ÖVERFÖRINGSPORT

Inbyggd USB-överföringsport till musen

MIKROTEXTURERAD
YTA MED LÅG FRIKTION

Garanterar snabb, pixelexakt spårning kalibrerad för mus ned optisk sensor eller lasersensor

636 kr inklusive MOMS