Denna sida är utformad för att ge generell information om en särskild kategori. För information om enskilda produkter hänvisa då till hjälpknappen () till höger om konfiguratorn.

Strömskydd
Ett överspänningsskydd är en apparat som skyddar din elektroniska utrustning från strömavbrott och spänningstoppar. Ett överspänningsskydd har vanligtvis fyra eller fler socklar där du kan ansluta och driva fyra eller fler elektriska apparater. Med ett sådant kan du vara trygg i vetskapen att om en spänningstopp inträffar så är risken för att skador ska uppstå på grund av denna mycket begränsad.

Överspänningsskydd är numera mycket prisvärda och vi rekommenderar starkt att köper ett när du beställer, om du inte redan äger ett överspänningsskydd med minst 2 lediga reservkontakter.