Denna sida är utformad för att ge generell information om en särskild kategori. För information om enskilda produkter hänvisa då till hjälpknappen () till höger om konfiguratorn.

RAID
RAID innebär att länka ihop två hårddiskar, antingen för ökad prestanda (RAID 0) eller för ökad säkerhet (RAID 1).

RAID 0: STRIMLING

RAID-nivå 0 innebär strimling av data över flera diskar utan att någon information återkommer. Strimling kan användas för att förbättra prestandan i en begäransintensiv eller överföringsintensiv miljö. Tyvärr. Strimling minskar graden av datatillgänglighet eftersom ett diskhaveri gör att alla sammankopplade diskar blir otillgängliga.

Fördelar

1. Högre prestanda.
2. Ingen kostnadsbestraffning - hela lagringsutrymmet kan användas.

Nackdelar

Datatillgängligheten minskar betydligt - all data går förlorad om en hårddisk går sönder.

RAID 1: SPEGLING

RAID-nivå 1 innebär att hela tiden ha dubbla uppsättningar av all data på separata hårddiskar. Av RAID-nivåerna ger nivå 1 högsta datatillgängligheten eftersom det hela tiden finns två fullständiga kopior av all information. Om en av dina hårddiskar går sönder har du en exakt kopia av all data på din andra hårddisk, vilket innebär att du kan fortsätta arbeta som vanligt utan att behöva återställa förlorade filer. Du kan se det som en permanent automatisk säkerhetskopiering av all din data. Även om en hårddisk går sönder kan du använda den andra hårddisken för att skapa ett nytt RAID-system. In teorin (så länge du inte drabbas av en spänningstopp eller om båda hårddiskarna går sönder samtidigt) kan du aldrig hamna i en situation där du en dag slår på datorn och märker att hårddisken är trasig, för du har alltid en säkerhetskopia.

Fördelar

1. Utmärkt datatillgänglighet.
2. Högre prestanda vid läsning än med en enda disk.

Nackdelar

1. Dyrt - kräver två hårddiskar (om du beställer 2 x 500 GB har du bara 500 GB totalt lagringsutrymme och inte 1000 GB).

Sammanfattning

För vissa kunder, till exempel företag, kan RAID 1 vara ett mycket kostnadseffektivt sätt att säkerhetskopiera data för att skydda sig mot ett enskilt hårddiskfel. Är du entusiast gillar du att RAID 0 ökar läs- och skrivhastigheten för data på datorn och därmed att ge dig lite högre prestanda.

De flesta kunder vill däremot inte beställa en RAID-konfiguration till en vanlig hemdator eftersom de vill inte begränsa datakapaciteten när de beställer två hårddiskar. De vill inte heller öka risken att data går förlorad om en enda hårddisk går sönder.

Observera

När du på grund datasäkerhetsskäl väljer en konfiguration med RAID 1 rekommenderar vi alltid att du fortsätter att göra separata säkerhetskopior och inte enbart förlitar dig på RAID-konfigurationen för säkerhetskopiering av data.