Denna sida är utformad för att ge generell information om en särskild kategori. För information om enskilda produkter hänvisa då till hjälpknappen () till höger om konfiguratorn.

2:a lagringsenheten
Med vår konfigurator har du ibland möjlighet att välja mer än en hårddisk. Även om den första hårddisken är nödvändig så är inte den andra det. Vi föreslår att du bara behöver skaffa en andra hårddisk om:

  • Du behöver lagra väldigt mycket data. (Två mindre hårddiskar kan också vara billigare än en stor hårddisk.)
  • Du tänker använda en RAID-konfiguration. Se RAID.
  • Du föredrar att lagra din data på en annan enhet än operativsystemet. Din data är då säker om du behöver installera om Windows på din andra hårddisk.

Numera används generellt en SSD-disk som bootenhet kombinerad med en hårddisk som lagringsenhet. Detta säkerställer att bootenheten har högst hastighet, vilket ger en snabb uppstart.