Denna sida är utformad för att ge generell information om en särskild kategori. För information om enskilda produkter hänvisa då till hjälpknappen () till höger om konfiguratorn.

1:a lagringsenheten
Hårddisken är den plats där all information på datorn lagras.

Våra hårddiskar är av märkena Toshiba, Seagate, Hitachi, HGST och Western Digital. Om inte varumärket specifikt anges kan vi inte garantera vilket märke du kommer att få på hårddisken i din nya dator

Under de senaste åren har också SSD-diskar (Solid State Drive) blivit mer populära tack vara sjunkande priser och ökande kapacitet. SSD-diskar är mycket snabbare än hårddiskar, använder mindre ström, är svalare och tystare under körning, har inga rörliga delar och är därför mer hållbara och löper mindre risk att gå sönder.

För att avgöra vilken storlek du behöver ha på din hårddisk behöver du tänka igenom hur många program och spel du kommer att installera, samt hur mycket annan data, som musik och filmer, du kommer att lagra.

De tekniska detaljerna ...

Data i volym kallas byte:

1 024 byte = 1 kilobyte (kB)

1 024 kilobyte (kB) = 1 megabyte (MB)

1 073 741 824 byte = 1 gigabyte (GB)

1 gigabyte (GB) = 1 024 megabyte (MB)

1 terabyte (TB) = 1 024 gigabyte (GB)

Du behöver minst 20 gigabyte (GB) ledigt utrymme på din dator för att kunna installera Windows 10 på ett säkert sätt.

De flesta program befinner sig någonstans i storleksområdet 5 till 500 megabyte, men stora datorspel kan ta upp flera gigabyte utrymme.

RPM

Rpm (Revolutions Per Minute) är den hastighet med vilken hårddisken snurrar. Ju fler varv per minut en hårddisk snurrar, desto mer data kan kopieras eller flyttas inom den angivna tidsperioden. En hårddisk med 7 200 rpm kan kopiera eller flytta data snabbare än en hårddisk med 5 400 rpm.

Se även:

RAID