Denna sida är utformad för att ge generell information om en särskild kategori. För information om enskilda produkter hänvisa då till hjälpknappen () till höger om konfiguratorn.

USB-/Thunderbolt-alternativ
Med vår konfigurator kan du välja att ha ett USB-kort utöver de USB-portar som ingår i moderkortet. På så sätt kan du ansluta flera USB-enheter samtidigt. Du kan också välja att ha en USB-hubb ansluten till en av de befintliga USB-portarna på din dator och skapa ytterligare 3 portar (totalt 4). Du kan ha en USB-hubb på skrivbordet som snabbt låter dig ansluta USB-enheter utan att behöva ansluta dem till själva datorn.