Denna sida är utformad för att ge generell information om en särskild kategori. För information om enskilda produkter hänvisa då till hjälpknappen () till höger om konfiguratorn.

Skärm
På vår hemsida erbjuder vi flera typer av platta bildskärmar. En bildskärm som tillverkats med TFT-teknik (thin-film transistor) är en skärm med flytande kristaller (LCD=liquid crystal display). Nyare platta paneler använder LED som bakgrundsljus istället för CCFL, vilket ger längre livslängd och lägre strömförbrukning. En plattskärm är bara några tum tjock jämfört med de äldre CRT-bildskärmarna som har ett stort bakområde som innehåller bildrör.

HDMIHDMI står för High-Definition-Multimedia Interface och har utformats för överföring av okomprimerade digitala ljud- och videosignaler från sändare (det vill säga grafikkortet) till mottagare (det vill säga bildskärmen). För alla moderna datorer med HD är HDMI-gränssnittet ett måste eftersom det ger en oöverträffad digital signal av hög kvalitet till din TV eller skärm. Eftersom det också kan överföra ljudsignalen minskar även behovet av extra sladdar.

DisplayportDisplayport är det första gränssnittet för visning som förlitar sig på packeterad dataöverföring. Det är en form av digital kommunikation som finns i flera olika tekniker, till exempel Ethernet, USB och PCI Express. Det tillåter både interna och externa bildskärmsanslutningar och, till skillnad från äldre standarder där differentialpar fixeras för att överföra en klocksignal tillsammans med utdata, så är protokollet Displayport baserat på små datapaket som kallas mikropaket. Dessa kan bädda in klocksignalen i dataströmmen, vilket möjliggör högre upplösningar med färre stift.

DVIDVI (Digital Visual Interface) är en digital kontakt till en digital skärm. Ett grafikkort med DVI gör det möjligt för användarna att välja om de vill ansluta en vanlig bildskärm med VGA (via en adapter) eller en digital skärm genom DVI-kontakten.

RESPONSTID

Responstid är ett mått på hur lång tid det tar för en bildskärm att ändra bilden. Ju kortare responstid, desto bättre är bildskärmens prestanda och bildkvalitet.

UPPLÖSNING

Upplösning är de grundläggande måttet på mängden information på en bildskärm. Vanligtvis definieras detta som en produkt av två tal (det vill säga 1920 x 1080), vilket anger antalet pixlar som visas horisontellt multiplicerat med antalet pixlar som visas vertikalt.

Ju högre detta tal är, desto bättre eftersom det innebär en större förmåga att visa detaljer. Att höja upplösningen från 1600 x 900 till 1920 x 1080 ger en bättre bildkvalitet, men i allmänhet till en kostnad av lägre bildhastighet.