Denna sida är utformad för att ge generell information om en särskild kategori. För information om enskilda produkter hänvisa då till hjälpknappen () till höger om konfiguratorn.

Firewire
Firewire är en gränssnittsstandard för seriellbussar till PC som möjliggör höghastighetskommunikation. Firewire 400 kan överföra data mellan en dator och dess kringutrustning i 400 Mbps, och firewire 800 kan överföra data mellan en dator och dess kringutrustning i 800 Mbps.

Firewire används oftast till videokameror och externa hårddiskar. Firewire 400 är snabbare än USB 2.0 vid kontinuerlig överföring, men inte lika snabb som USB 3.0. Ett firewire-kort krävs bara om du för närvarande använder en firewire-enhet, eller om du planerar att köpa en enhet som kräver firewire i en nära framtid.