Denna sida är utformad för att ge generell information om en särskild kategori. För information om enskilda produkter hänvisa då till hjälpknappen () till höger om konfiguratorn.

Termisk pasta
Termisk pasta (som också kallas termiskt fett) är en trögflytande substans som används för att öka värmeledningsförmågan genom att kompensera för komponenternas oregelbundna ytor. Varje processorkylare som vi integrerar i våra system levereras med termisk pasta av standardtyp som hjälper till att sänka temperaturen på din processor och därmed öka prestandan och datorns livslängd.

Överklockade processorer

För våra överklockade konfigurationer erbjuder vi också ett uppgraderingsalternativ med bättre typer av termisk pasta som använder olika kemiska föreningar som kolmikropartiklar. Dessa termiska pastor ökar värmeledningsförmågan ytterligare och kan resultera i att din dator blir mellan 2,5 °C och 7 °C svalare vid drift.